Prosinec 2018

Do Tovačova prosím! aneb 23 let se zvláštními vlaky

31. prosince 2018 v 21:58 TOVAČOVKA
Rok s osmnáctkou na konci se chýlí nezadržitelně do svého závěru a zanedlouho již přivítáme rok 2019. Naskýtá se tak ideální čas připomenout si obsáhlou kolekci zvláštních vlaků, která v novodobé historii na tovačovskou trať zavítala. Poslední léta, kdy možnost svézt se vlakem do hanáckého Tovačova díky četným jízdám zvláštních vlaků se stala "skoro běžnou" záležitostí, je třeba vzpomenout, že ještě před pár lety to bylo téměř tabu. Mnoho lidí, nejen místních již takřka pozapomnělo, že do Tovačova vedou koleje a že sem kdysi také jezdily osobní vlaky. Tento neblahý fakt se naštěstí podařilo zvrátit a trať se opět dostala do podvědomí lidí. Zásluhu na tom mají především aktivity spolku Kroměřížská dráha, která na trati od roku 2007 realizuje své aktivity.
Cílem článku není rozepisovat se, jak která akce probíhala a v jakém rozsahu. Tentokrát bych následující řádky věnoval samotným vozidlům, která utvářela a utváří atmosféru jednotlivých jízd. Koncept jízd, který vznikl na tovačovské trati je v celorepublikovém měřítku dá se říct jedinečný. Každá akce je postavena pro konkrétní vozidlo, což ve výsledku utváří opravdu různorodou směsici nasazených vozidel a to někdy více než unikátních. Možná se to tak nezdá, ale kolekce čítá za sledovanou dobu již nějakých 30 typů a něco málo přes 40 vozidel.
Jako první se sluší zaměřit na parní lokomotivy, které jízdy zvláštních vlaků tak nějak na Tovačovce zahájily. Za sledovanou dobu jich sem zavítalo celkem pět. V roce 1995 slavila trať kulatých 100 let od zahájení provozu. Velkolepé oslavy spojené s jízdami zvláštních vlaků mezi Kojetínem a Tovačovem tehdy připadly na olomouckou 464.202 známou spíše pod přezdívkou Rosnička. Tato parní lokomotiva z roku 1956 se tu objevila ještě několikrát a to konkrétně v letech 2005, 2006, 2007, 2008 a zatím naposledy po rozsáhlé opravě v roce 2015. Dalším strojem se v roce 1998 stala 475.1142 alias přerovská "Šlechtična", výrobek plzeňské Škodovky z roku 1951. Její výskyt tu byl naprosto ojedinělý a dosud drží primát největšího hnacího vozidla, který se zde na zvláštních vlacích vyskytl. Roku 2010 dráha slavila 115.výročí k němuž byla vypravena série jízd parních vlaků. Propadlá technická způsobilost kotle "Rosničky" umožnila do čela vlaků nasadit valašskomeziříčského "Matěje" 433.002. Rozmary počasí onoho dne však zamíchaly kartami a k Tovačovu se s zvláštním vlakem vydal pouze jedenkrát. Druhý obrat musel být pro zaplavenou trať po lokální bouřce odřeknut. Nápravu si tu odbyl o dva roky později při akci "Setkání Hanáků" a následně v roce 2014 při Svatováclavských hodech. Výpadek "Rosničky" sem zavál také další stroj z valašskomeziříčského depa a sice 313.403 známého jako "Valašský Kocúr". Stroj v současné době drží primát nejstarší provozuschopné parní lokomotivy u nás, což z něj dělá opravdový unikát na našich kolejích. Posledním zástupcem parní trakce, který se na Tovačovku prozatím podíval, je malý průmyslový stroj z roku 1954, dnes označený jako 213.901, majetek KPKV Brno. Jeho původním domovem byla vlečka cukrovaru Němčice nad Hanou. V roce 2017 připomínal jízdou zvláštních vlaků 10 let působení spolku KMD na tovačovské trati a následně roku 2018 sekundoval na jarních jízdách při oslavě Dne dětí.
Druhou sledovanou kategorií budou motorové lokomotivy. Prvním zástupcem motorové trakce se stal v květnu 2009 muzejní "Pielstick" T466.0007, který tu absolvoval objednanou fotojízdu pro fotografy. Na trať se vrátil ještě v srpnu 2012, to však již v čele veřejných vlaků na Portál a Kojetínské hody. V říjnu 2011 se do čela zvláštních vlaků při Výlovu Hradeckého rybníka postavila "Karkulka" T444.1516 Klubu přátel kolejových vozidel Brno (KPKV). Zajímavostí je, že po akci byla ustájena v nevyužívané remíze na vlečce tovačovské Prefy.Zde setrvala s občasnými výjezdy na trať (2012, 2013, 2016) do července 2017, kdy byla přesunuta zpět do Brna. Výlov 2012 obohatil seznam hnacích vozidel o dvojici lokomotiv taktéž z parku KPKV a sice "malého Hektora" T435.0113 a "Faura" LDH 125.038. Faur plnil pouze roli převozníka vozidel KPKV na deponii do Tovačova. Jeho ostré nasazení do čela zvl.vlaků se konalo až o dva roky později, konkrétně v říjnu 2014. Ani zástupce "velkých Hetorů" nezůstal bez povšimnutí. Srpnové jízdy roku 2017 hostil stroj 721.555 Moravské železniční s.r.o. Průmyslové lokomotivy obohatil v říjnu 2015 "Kocour" 740.770 a v říjnu 2018 unikátní stroj - prototyp lokomotivky ČKD z roku 1970 řady T475.1 inventárního čísla 1502, pro svůj jedinečný nátěr přezdívaný "Motýlek". Vůbec nejmenší zástupce, který se do čela vlaků postavil byla "Rosnička" T334.0090 v roce 2015, kdy se účastnila jízd na Kojetínské hody. Plejádu motorových lokomotiv nám uzavřou zástupci mezi fotografy oblíbených "Zamračených" a "Brejlovců". Tovačovka za sledovanou dobu 1995 - 2018 hostila celkem tři takové zástupce. Ze "Zamračených" to byla v letech 2013 a 2015 "okruhová" T478.1010 a v říjnu 2017 soukromá 749.254 z majetku KPKV Brno. Z "Brejlovců" sem doposud zavítal pouze jediný exemplář a to 754.080 na neveřejném vlaku v jarních měsících roku 2018.
Jako poslední se zaměříme na motorové vozy. I zde je pestrost nasazených typů široká a stojí za to se na ni podívat trochu podrobněji. Nejpočetnějším nasazovaným typem se stal, jak jinak motorový vůz řady 810 (dříve M152.0) přezdívaný "Orchestrión" z produkce Moravskoslezské vagónky ve Studénce. Z vyrobených 678 kusů je po přestavbách, modernizacích, nehodách a rušeních stále velké množství v každodenním provozu na nejedné lokální trati. K Tovačovu se od roku 1995 vydaly vozy inventárních čísel 002, 173, 191, 271, 395, 639 a 678. Druhou nejpočetnější řadou jsou známí "Hurvínci", aneb motorové vozy řady M131.1. Těch se tu prozatím vystřídalo pět a sice M131.101, 1443, 1448, 1454 a 1463. Kdy M131.1454 je takřka domácí stroj, deponovaný v depu Kroměříž, od čehož se odvíjí jeho častý výskyt na Tovačovce. Z dvounápravových vozů nelze zapomenout na legendárního šumperského "Věžáka" M120.417. Ten si tu odbyl svoji premiéru v roce 2009 a návštěvu zopakoval v květnu letošního roku, kdy sekundoval parní Bs-ce 213.901
Co se týče čtyřnápravových vozů je plejáda typů rozmanitější. Na prvním místě bych zmínil návštěvu opravdového unikátu, čímž byl motorový vůz M274.004 tzv. "Modrý šíp". Vůz vyrobený v roce 1934 plzeňskou Škodovkou je jediným provozním vozem své řady, dnes vlastněný MDC Bratislava. Na trať se podíval v srpnu 2011 při konání tovačovského Portálu spolu s motorovým vozem M262.007. Tím se dostáváme k další typové řadě M262.0 (později 830). Tzv."Kredence" se hanáckou krajinou projely již tři. Kromě zmiňované M262.007 z Bratislavy, ještě M262.018 a M262.076. Z modernizované verze pozdější řady 831 známých jako "Loďák" na trať zavítal pouze jediný zástupce, čímž byl v té době ještě šumperský vůz 831.183-9 dnes vlastněný společností KŽC doprava. Od "Loďáků" už je to jen krůček k motorovým vozům M286.0 (850) a M286.1 (851) alias "Krokodýlům". V čele zvláštních vlaků se tu postupně objevily vozy 850.044 a 851.005, 028 a 032. Vozy 044 a 032 již vícekráte. Známé "Singrovky", což jsou vozy žady M240.0 tu zastoupil vůz M240.0113 KPKV Brno. Také on tu není žádným nováčkem a potkat se s ním bylo možné v letech 2009, 2012 a 2017. Kapitolu čtyřnápravových vozů uzavírají vozy řady 842 inventárních čísel 011, 019 a 025, jejichž nasazení souviselo s trojicí jízd vlaků pro fotografy v letech 2007 a 2008. Kolekci vozidel nám pomyslně uzavřou motorové dvoudílné jednotky řady 814/914 "Regionova". V letech 2008 a 2017 sem zavítaly vozy 028 a 052
Jak je vidět za oněch 23 let se na tovačovské trati vystřídalo opravdu velké množství vozidel. Je na místě poděkovat pánům Rostislavu Kolmačkovi a Jiřímu Strumienskému ze spolku Kroměřížské dráhy, kteří jsou hlavním hnacím agregátem většiny výše zmíněných jízd. Nebýt jich a neutuchajícího zájmů cestujících, byl by seznam podstatně kratší a chudší. Věřme a doufejme, že vývoj kolem trati do Tovačova bude pokračovat pouze v pozitivním směru a další jízdy se zajímavými vozidly budou lákat ke svezení i v následujících letech a bude tak moci vzniknout pokračování tohoto článku.

1995 - 2018


Píše se 8.5.1995 a olomoucká Rosnička 464.202 přiváží jeden z několika plně obsazených vlaků do tovačovské stanice. Trať právě slaví kulatých 100 let od zahájení provozu a Rosnička je hlavním aktérem oslav. V následujících letech se sem podívá ještě několikrát
30.5.1998 se na Den dětí do Tovačova vydala opravdu monstrózní souprava vedená přerovskou Šlechtičnou 475.1142. Pro ulehčení posunu ve stanici asistovala parní krásce lok.742.262-9 - patrná na konci soupravy
Rosnička 464.202 se po oslavách v roce 1995 na trati objevovala v pravidelných intervalech na tradičních jízdách při Svatováclavských hodech v Tovačově v letech 2005 až 2008. Propadlá technická způsobilost ji na několik let vyřadila z činnosti a na trať se vrátila až po prodělané opravě v roce 2015, ze kterého pochází přiložený snímek
Absence Rosničky zavála na tovačovskou trať unikátní parní stroj 314.303 z roku 1898, který drží primát nejstarší provozuschopné parní lokomotivy u nás. Odpolední ostré Slunce ji zachycuje při překonávání mostu přes Valovou u Polkovic dne 28.9.2013
Dalším strojem, který tu "zaskočil" za Rosničku byl známý "Matěj", neboli 433.002 domovem ve Valašském Meziříčí. Fotoaparát jej 28.9.2014 zachytil při cestě do Tovačova v prostoru někdejšího nákladiště a zastávky Uhřičice
Oslava dne dětí v roce 2017 byla zpestřena jízdou parního vlaku s lokomotivou 213.901 a motorovými vozy M131.101 + M120.417
Píše se 19.8.2005 a u násypky na skašovské štěrkovně pózuje fotografům zvláštní fotovlak tvořený motorovým vozem 830.076-6 z depa Olomouc. Tato jízda předznamenala začátek aktivit v pořádání zvláštních vlaků na Tovačovce a zájem o trať samotnou
.
Prvním počinem, který se podařilo uvést v realitu byla fotojízda s motorovým vozem 842.011-9 dne 24.2.2007 Akce, která vyplynula z internetového diskuzního fóra K-Report, měla pro velký ohlas ještě dvojí opakování. Tehdy čerstvě opuštěná hláska Skašov byla vděčným tématem pro přítomné fotografy
Přesně o měsíc později, tedy 24.3.2007 se podíval do Tovačova motorový vůz 842.025-9. Na snímku právě pózuje fotografům u bývalého nástupiště zastávky Oplocany
A do třetice se koncepčně stejná jízda uskutečnila s vozem 842.019-2 dne 1.3.2008. Tedy v době, kdy první počiny pod taktovkou sdružení Kroměřížské dráhy byly již uvedeny v realitu. "Quattro" vyčkává v nákladišti a zastávce Lobodice na své cestující při zpáteční cestě do Kojetína
Víkendem 11. a 12.8.2007 se započala nová kapitola provozu na Tovačovce, plány se staly skutečností. Motorový vůz 810.271-7 přiváží do Tovačova lehce předimenzovanou soupravu dvojice vozů řady 010. Doposud neformální sdružení železničních nadšenců začíná fungovat oficiálně jako klub Kroměřížská dráha
První obrat onoho víkendu odvezl motorový vůz 810.395-4, který si na Tovačovku "odskočil" z běžného oběhu. Zde na zastávce v Lobodicích dne 11.8.2007
Motorový vůz M131.1463 opuští Lobodice a vydává se k Tovačovu. Je 5.5.2013 a zvláštní vlaky jezdí u příležitosti modelářské výstavy Plastic People of Tovačov a psích závodů Kirican Disc Dog Freestyle
Tovačovský Portál 2011 zavál na trať slovenské hosty v podání motorových vozů M262.007 a M274.004 (oba MDC Bratislava). 14.8.2011 se celá souprava představuje na zastávce v Lobodicích
Pouze jednou v roce je možné si naplno vychutnat noční atmosféru na tovačovském nádraží a to během srpnových jízd na festival Tovačovský Portál. Ne jinak tomu bylo 13.8.2016, kdy sem zavítal motorový vůz M262.018
Doposud pouze jedenkrát se na trati objevil zástupce řady 831 a to o víkendu 14. a 15.8.2010, kdy sem spolu s motorovým vozem 851.005-9 zavítal vůz 831.183-9, toho času ještě vedený pod křídly DKV Olomouc. Celá souprava duní v km 3,7 nad Uhřičicemi dne 15.8.2010
Ve stejný den se nám na nádraží v Tovačově během objíždění vozu Bmx představuje druhý z motorů 851.005-9
Řadu 851 tu také již několikrát zastupoval vůz M286.1032 spolku Hrbatá Máňa z Brna. Naposledy tomu bylo v srpnu letošního roku. Podvečerní Slunce jej dozlatova barví u bývalé hlásky Skašov na okraji Lobodic dne 19.8.2018
Opomenout nelze ani vůz inventárního čísla 028, který sem zavítal coby pomocný stroj parní lokomotivy 433.002 dne 28.9.2012. Vůz dnes bohužel již neexistuje, po svém odstavení z provozu byl velmi záhy sešrotován
Řadu 850 (dříve M286.0) zastupuje již několik let vůz 850.044 dalšího brněnského spolku - KPKV. 18.10.2014 si to s ranním spojem u hlásky Skašov šine k Tovačovu
Singrovka, nebo také M240.0113 spolku KPKV je na Tovačovce již také stálým hostem. 5.5.2012 za sebou nechává kulisu betonářského podniku Betonika v Lobodicích
Při Výlovu roku 2008 se po trati proháněl břeclavský vůz M131.1448 , zachycený 19.10.2008 u hlásky Skašov
Portálu a Kojetínským hodům 2009 dominovaly vozy M131.101 a M120.417. První zmiňovaný proplouvá pod nezaměnitelným panoramatem města Tovačov dne 15.8.2009
O pět let později se zde ukázal žilinský vůz M131.1443 spolku Povážskej Dráhy Žilina. 17.8.2014 takto krátce zapózoval na kojetínském zhlaví tovačovské stanice
Unikát na kolejích. Tak lze hovořit o voze M274.004 "Modrý šíp" z roku 1934, který se spolu s vozem M262.007 ukázal na Tovačovce v srpnu 2011. Takto jej fotoaparát zachytil dne 13.8.2011 u annínské prefy Topos
Také další skvost našich kolejí, vůz M120.417 "Věžák" z roku 1931, obohatil sbírku nasazených vozidel. Spolu s vozem M131.101 projíždí 15.8.2009 okolo někdejší hlásky Skašov u Lobodic
A dostáváme se k vozům řady 810, kterých se tu za uplynulých 23 let vystřídalo již několik. Po výše zmiňovaných 810.271 a 395 to byl 9.8.2008 vůz 810.678-3 - ten drží status posledního vyrobeného vozu pro ČSD. Fotoaparát jej zachytil v prostoru bývalé zastávky Uhřičice obec při zpáteční jízdě do Kojetína
8.5.2011 se při připomínce 30 let od ukončení pravidelné osobní dopravy na trati Kojetín - Tovačov uskutečnila vzpomínková jízda s dobově upraveným vozem 810.191
Noční "zájezd" do Tovačova 17.8.2013 patřil naopak vozu 810.639-5
Během sledovaného období se tu ukázal i prototypový vůz 810.002 dnes opět upravený do stavu po vyrobení s dobovým označením M152.0002. Dne 28.9.2014 právě stoupá k Uhřičicím
Akce Vánoce na zámku 2017 si prubnul vůz 810.173-5, jeden z posledních vozů v okolí v tomto barevném schématu. 9.12.2017 právě míjí bývalou zastávku Oplocany
Na vozy řady 810 logicky navazují motorové jednotky řady 814/914, které vznikly kompletní rekonstrukcí "osmsetdesítek". Do Tovačova se zatím podívaly dva zástupci. 9.8.2008 to byla jednotka 814/914.052, na fotografii u rybníku Náklo
A 9.12.2017 při jízdách na Vánoce na zámku pak jednotka 814/914.028, která na snímku právě odjíždí ze zastávky v Uhřičicích vstříc Kojetínu
A celou sérii uzavřeme motorovými lokomotivami. 16.8.2015 se do čela dvojice vozů Rybák postavila "malá rosnička" T334.0090, aby odvozila nedělní porci vlaků na Kojetínské hody
Vůbec první motorová lokomotiva, která se do čela zvláštních vlaků postavila, byla 23.5.2009 T466.0007 se zvláštním fotovlakem. Snímkem z 11.8.2012 u Uhřičic si připomínáme její návrat v čele veřejných vlaků na Tovačovský Portál a Kojetínské hody
Mezi lety 2011 - 2017 "domácí" stroj. Tak se dá charakterizovat lokomotiva T444.1516, která měla po uvedenou dobu ustájení v jinak nevyužité remíze tovačovské prefy Goldbeck. 22.10.2016 si takto pohrávala se soupravou vozů Blm v oblouku u Polkovic
S ještě nerekonstruovanou dvojicí Bixů se po Tovačovce proháněl o víkendu 20.-21.10.2012 "Hektor" T435.0113 brněnského spolku KPKV. U kamenného kříže z roku 1717 v Lobodicích se ho takto povedlo zdokumentovat dne 20.10.2012
Faur LDH 125.038 na trati již také zdomácněl. 8.10.2014 pendloval se soupravami mezi Kojetínem a Tovačovem při Výlovu Hradeckého rybníka
Oslavy 120 let trati hostovala 27.9.2015 lok.T478.1010, kterou o den později vytřídala parní krasavice 464.202. Svoji premiéru si tu odbyla o dva roky dříve při akci Portál a Hody 2013
Dalším zástupcem "Bert" byla její rekonstruovaná verze 749.254-9, dnes v majetku KPKV Brno. S vozy Bmx projíždí dne 21.10.2017 bývalým nákladištěm Uhřičice situovaným na puli cesty mezi Polkovicemi a Uhřičicemi
17.a 18.10.2015 se v čele vlaků ukázala 740.770-3
20. a 21.10.2018 pak prototypový stroj T475.1502 přezdívaný pro svoje atypické zbarvení Motýlek
Velké "Hektory" tu zastoupil o víkendu 12.-13.8.2017 stroj Moravské železniční s.r.o. 721.555-1
A celou kolekci uzavřeme jízdou neveřejného narozeninového vlaku dne 7.4.2018, v jehož čele stanul olomoucký "Brejlovec" 754.080-0

Text a foto Michal Boček

Z Kralovic do Mladotic v roce 2018

4. prosince 2018 v 21:32 Tratě
V době, kdy se rozhoduje o další budoucnosti části někdejší celostátní dráhy Rakovník - Kralovice - Mladotice jsem uskutečnil návštěvu tratě samotné, abych si udělal představu o jejím součastném stavu. Nebudu se tu sálodlouze rozepisovat, kde chybí která kolejnice či vyhnil další pražec. Níže přiložená fotodokumentace myslím vypovídá o současném nelichotivém stavu více než dobře.
Třicetosm kilometrů dlouhou trať z Rakovníka do Mladotic postavila akciová společnost Místní dráha Rakovník - Mladotice. První vlak vyrazil na trať 9.července 1899. Dopravu na trati od počátku zajišťovaly státní dráhy (nejprve kkStB, později ČSD), k zestátnění dráhy došlo v roce 1925.
Zhoršující se technický stav svršku vyústil 1.1.1997 k zastavení veškeré vlakové dopravy v úseku mezi Čistou a Kralovicemi. Vlaky tak nahradily autobusy. K alespoň částečné nápravě došlo v roce 2001, kdy byl zrekonstruován 9,5 km dlouhý úsek mezi Čistou a Kralovicemi. Pravidelný provoz tu byl zahájen v prosinci 2001. Na zbylém úseku mezi Kralovicemi a Mladoticemi však výluka traťové koleje i nadále zůstala, což platí i dnes. Odmítavý postoj SŽDC ve věci opětovného zprovoznění dotčeného úseku vyústil 29.11.2010 k zahájení správního řízení na zrušení dráhy. To bylo 9.12. téhož roku přerušeno pro nesrovnalosti v zadávací dokumentaci. K 3.8.2012 bylo nakonec zcela zastaveno a další kroky ve věci předmětné dráhy přehodnoceny. Trať je v současné době určena k prodeji.


Procházku po trati zahájíme na kralovickém nádraží. Motorový vůz 810.585-0 se právě pomalu připravuje na zpáteční cestu s Os 17705 do Rakovníku.
Mladotické zhlaví stanice Kralovice u Rakovníka
Za křížením se silnicí I/27 pokračuje sjízdný úsek téměř na úroveň bývalého světelného vjezdového návěstidla od Mladotic
Stanice Kralovice u Rakovníka v pohledu od Mladotic
Terč na okraji zástavby Kralovic dělící trať č.162 na sjízdnou a nesjízdnou část
Za terčem začíná opravdová divočina ...
Bývalé světelné vjezdové návěstidlo do Kralovic od Mladotic
Telegrafní sloup a návěstidlo - pamětníci lepších časů dráhy
Příroda si trať za 20 let od zastavení dopravy vzala dokonale zpět
Dosud velmi dobře zachovalá světelná předvěst kralovické stanice ...
... ukrytá v bujné vegetaci
Jen dva ocelové pásy vykukující z trávy prozrazují, že tu někdy jezdily vlaky ...
Některé úseky jsou prostupné jen v zimních měsících, některé neumožňují ani to
Jak mocná je příroda, dokazují náletové dřeviny, kterým kolejový svršek očividně svědčí
Na první pohled to vypadá jako remízek mezi poli. Ve skutečnosti je zelený pás vzrostlých stromů jen tělesem bývalé tratě
Březový háječek č.162 - Takto vypadá trať na úrovni kláštera Mariánská Týnice
Vstup dráhy do rozsáhlých lesů u Trojan. Díky mladým smrčkům je v dlouhých úsecích těleso téměř neprůchodné. Další kroky tak je třeba volit okolním terénem
Jen krátce po pohlcení vzrostlým lesem se objevují první dlouhé úseky, které podlehly nájezdům zlodějů kovů. Kromě telegrafního vedení tu trať připomíná pouze štěrkové lože s pražci
Některé úseky zůstaly ušetřeny. Třeba jako zde před trojanskou zastávkou
Trojany - objekt zastávky dosud stojí, byť stav je dosti žalostný - pohled od perónů
a pohled od přístupové komunikace
V hustém porostu je tu stále dochované kolejové rozvětvení
Zaasfaltovaný přejezd za trojanskou zastávkou
Střídají se úseky schůdné a neschůdné
.
Traťových značek se na vyloučeném úseku mnoho nedochovalo. Vyjímku tvoří třeba tento dochovaný sklonovník
Čím více byl úsek pohlcen vegetací tím větší šanci měl odolat nájezdu zlodějů kovů
Hluboký zářez pod Trojany
První křížení tratě se silnicí Trojany - Mladotice
Trať vyhovuje nejen smrčkům, břízkám, ale také borovicím
.
Vegetace místy trať dokonale maskuje. Takže při letmém pohledu by nikoho nenapadlo, že stojíme na železniční trati
Křížení se silnicí na Řemešín
A v zápětí se silnicí Trojany - Mladotice
Opět se zde objevují úseky, které nájezdu sběračů kovů neodolaly. Vše kovové nenávratně zmizelo ve sběrnách surovin ...
Poslední křížení se silnicí Trojany - Mladotice. Po silnici je to z tohoto místa do Mladotic slabý kilometr a půl. Po trati díky členitému terénu ještě necelé tři kilometry
Začátek dalšího rozkradeného úseku
Svým rozsahem jeden z nejdelších na celé trati
Klesání 20 promile k Mladoticím
Zářezy v lesích nad Mladoticemi. Za měsíc tudy bude průchod díky probouzející vegetaci již hodně stížený
Závěrečný traťový oblouk před Mladoticemi. Těleso tu vstupuje na vysoký násep, kterým trať přechází přes údolí Mladotického potoku
Vpravo od kolejí ještě před pár lety stála dochovaná mechanická předvěst vjezdového návěstidla do Mladotic. Dnes po ní zůstal jen základ se zábradlím
Záhy se dostáváme na největší mostní objekt na vyloučeném úseku trati č.162 - příhraďový most s horní mostovkou přes Mladotický potok
.
Blížíme se k mladotické stanici. Nové světelné návěstidlo, které se tu objevilo až dlouho po vyloučení tratě, v souvislosti s dálkovým řízením tratě č.160 dnes již svoji funkci též neplní
Chybí mu totiž podstatná část ...
Pohled od vjezdu směrem ke Kralovicím
Trať se tu dostává do souběhu s tratí č.160 Plzeň - Žatec
Naše cesta se chýlí ke konci. Žatecké zhlaví stanice Mladotice - červený terč na koleji do Kralovic hovoří jasnou řečí, tudy se nesvezeme ...
Zapojení rakovnické trati do stanice Mladotice
Cíl naší cesty je pokořen - stanice Mladotice

Text a foto Michal Boček