Listopad 2019

TOVAČOVKA

22. listopadu 2019 v 18:31 TOVAČOVKA
TOVAČOVKA - trať ukrytá v jízdním řádu pod číslem 334 spojuje již téměř 120 let hanácká města Kojetín a Tovačov. Na trati v současnosti funguje pouze nákladní doprava. Osobní doprava byla k 31.5.1981 ukončena.
Od roku 2007 je možné se na trati v průběhu roku pravidelně setkávat se zvláštními osobními vlaky zaváděnými u příležitosti konaní významných kulturních akcí v okolí dráhy. Mezi tradiční akce patří například Folk-country festival Tovačovský PORTÁL, Hody či Výlov Hradeckého rybníka.
Aktuality z dění na tovačovské dráze jsou průběžně doplňovány zde v samostatné sekci.

2019

- Tovačovka - "Hanácké léto na kolejích" - pod tímto názvem se ukrývá zcela nový projekt víkendové turistické dopravy v samém srdci Hané. Je výsledkem společné aktivity spolku Kroměřížská dráha, měst Tovačov, Kojetín a Kroměříž, dále obcí Lobodice a Uhřičice, společnosti Goldbeck, Olomouckého kraje a dalších partnerů ...

- Tovačovka - Léto uteklo jako voda a máme tu opět podzimní čas. Čas, na který netrpělivě čekají rybáři, aby do svých sítí chytili celoroční snažení. Již po třinácté v řadě vyrážely na trať do Tovačova zvláštní osobní vlaky u příležitosti konání slavnostního výlovu Hradeckého rybníka ...

2018

- Tovačovka - Rok s osmnáctkou na konci se chýlí nezadržitelně do svého závěru a zanedlouho již přivítáme rok 2019. Naskýtá se tak ideální čas připomenout si obsáhlou kolekci zvláštních vlaků, která v novodobé historii na tovačovskou trať zavítala ...

- Tovačovka - Ve dnech 20. a 21.10.2018 uspořádal spolek Kroměřížská dráha ve spolupráci s Klubem přátel kolejových vozidel Brno a společností Lokotrans Brno další, v pořadí už 12.ročník jízd zvláštních vlaků na tradiční Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově ...

- Tovačovka - Čas letí neúprosně rychle a ani se tomu nechce zdát, že od prvních jízd na výlov Hradeckého rybníku v Tovačově uplynulo již rovných deset let. Tohoto kulatého výročí se zhostily vozidla KPKV Brno v podobě "Zamračené" 749.254-9 a "Singrovky" M240.0113 ...

2017

- Tovačovka - Krátké dny, teplota okupující hodnoty kolem nuly a sněhová pokrývka na horách dávají tušit, že se rok opět nachýlil ke svému konci. Čas Adventu je také pomyslnou tečkou za provozní sezónou zvláštních vlaků na Tovačovce. Ne jinak tomu bylo letos ...

- PORTÁL a Kojetínské hody 2017 - Již po desáté vyrazily k Kojetína do Tovačova zvláštní vlaky u příležitosti konání Tovačovského Portálu pod taktovkou Kroměřížské dráhy. Jubilejního ročníku se zhostil velký hektor 721.555 ...


2016

- Výlov 2016 - Neuběhlo ani čtrnáct dní a Karkulka T444.1516 dostala další příležitost podívat se mimo svoji remízu. Ve dnech 22. a 23.10.2016 se konaly na Tovačovce tradiční jízdy zvl.vlaků u příležitosti slavnostního výlovu Hradeckŕho rybníku v Tovačově ...

- Karkulka T444.1516 se díky souhře několika okolností zapojila do znovuobnovené nakládky na vlečce tovačovské Prefy Topos. Formou reportáže se pokusím přiblížit okolnosti a průběh této zcela jedinečné události ...


2015

- 17. a 18.října 2015 jsme si jízdami zvláštních vlaků připomněli oslavy sto dvacet let od zahájení provozu na trati z Kojetína do Tovačova. V čele vlaků stanula osvědčená dvojice strojů NTM T478.1010 a 464.202 se soupravou vozů typu Rybák


- 30.5.2015 se v Tovačově konal již 6.ročník modelářské výstavy Plastic People of Tovačov. V rámci doprovodného programu pendloval na trati mezi Kojetínem a Tovačovem historický motorový vůz řady M286.1 ...


2014

- V září tohoto roku došlo ke znovuobnovení nakládky v někdejší panelárně TOPOS v Tovačově (dnes výrobní závod německé skupiny Goldbeck). Téměř celý měsíc ožíval nebývalým dopravním ruchem jinak zcela nevyužívaný koncový úsek tratě 334 z Kojetína do Tovačova ...

- S postupným útlumem nasazení lokomotiv řad 749/751 na území České republiky nastal vhodný čas k malému ohlédnutí za krátkou kapitolou jejich nasazení na kolejích Tovačovky. Ta se začala psát v červnu roku 2005 a trvala bezmála dva roky ...

- Ve dnech 16. a 17.8.2014 zavítal na koleje Tovačovky vzácný host v podobě Hurvínka M131.1443 s vozem Blm domovem ze slovenského Púchova. Ten se zde objevil u příležitosti již osmého ročníku jízd zvláštních vlaků u příležitosti konání Folk-country festivalu Tovačovský PORTÁL ...

-1.7.2014 zavítal na Tovačovku netradiční host v podání malého Hektora 720.039-7 společnosti OLPAS Moravia s.r.o. Jeho hlavní náplní bylo zajištění odvozu deponovaných osobních vozů Bix z vlečky Prefy Topos v Tovačově ...


- Ve dnech 31.5.-1.6.2014 poprvé v tomto roce vyrazily na Tovačovku zvláštní vlaky u příležitosti konání dalšího ročníku modelářského dostaveníčka Plastic People of Tovačov a Dne dětí v zámeckém parku v Tovačově. Hlavním aktérem jízd měl být motorový vůz M152.0002, ovšem nakonec tomu tak docela nebylo ...

- Po sérii jízd pracovních vlaků při demontáži a následném znovupoložení I.staniční koleje v Tovačově následovaly začátkem dubna kontrolní jízdy mající vazbu na znovuoživení vozby štěrkopísku po zimní odstávce. V rámci nich byl mj. doplněn traťový inventář návěstních značek ...

2013

- svátek svatého Václava je v Tovačově již po několik let spojen s jízdami zvláštních parních vlaků na místní Svatováclavské hody. Letošní porce vlaků připadla na naši v současnosti nejstarší provozuschopnou normálněrozchodnou parní lokomotivu 314.303 přezdívanou "Kocúr" ...

- výkony na letošní Výlov Hradeckého rybníku si mezi sebou rozdělila dvojice vozidel ze stáje KPKV Brno - Krokodýl 850.044 a Karkulka 725.516 ...- PORTÁL 2013 byl sjat s nasazením klasické soupravy tvořené trojicí čtyřnápravových vozů Bt-k ve vojenské úpravě na čele s Bertou T478.1010 z majetku NTM. Po celý víkend bylo možné v někdejší čekárně tovačovské stanice shlédnout minivýstavu o trati a činnosti o.s. Kroměřížská dráha ...
(celý článek ...)

- Červený nátěr, dřevěné lavice, plné stahování oken, typický zvuk tatrováckého motoru, vůně spálené nafty a fascinující pohled na práci strojvedoucího za pultíkem řízení v nástupním prostoru pro cestující. Na Tovačovku opět zavítal typický zástupce našich lokálek - motorový vůz M131.1 přezdívaný "Hurvínek" ...

2012

- Již po šesté v řadě vyrazily historické vlakové soupravy u příležitosti konání slavnostního Výlovu Hradeckého rybníka v Tovačově. V čele vlaků tvořených dvojicí Bixů si tu svoji premiéru odbyl "Hektor" T435.0113 v neděli doplněný o "Karkulku" T444.1516 ...

- Již po šesté uspořádalo občanské sdružení Kroměřížská dráha ve spolupráci s Českými drahami jízdy zvláštních vlaků u příležitosti konání folk-country festivalu Tovačovský PORTÁL a Kojetínských hodů. Soupravu vlaku tvořila motorová lokomotiva T466.0007 "Pielstick" s trojicí nově renovovaných historických vozů Ci ...

- První květnový víkend roku 2012 uspořádalo občanské sdružení Kroměřížská dráha první letošní veřejné jízdy zvláštních vlaků do Tovačova. Soupravu vlaku tvořila osvědčená sestava vozidel Klubu přátel kolejových vozidel Brno, tvořená dieselhydraulickým motorovým vozem M240.0113 zvaným "Singrovka" s přípojným vozem Blm ...

- V lednu 2012 došlo k odprodeji výpravní budovy stanice Tovačov do soukromých rukou. Změna vlastníka tak snad zamezí další devastaci objektu ...- Po dlouhých 11-ti letech zavítal na vlečku SKANSKA (býv. Dopravní stavby) vlak ! Zásilku výziskových kolejnic z koridorových staveb ložených na čtveřici oplenových vozech řady Scmms přistavil na vlečku stroj 742.137-3 ČDC ...


2011

- Krátká o to však zajímavější kapitola z provozu Tovačovky se začala psát v roce 2001. Tehdy byly do pravidelné vozby nákladních vlaků zařazeny lokomotivy řad 750/753/754 a v provozu tak dočasně nahradily zdejší monopolní řadu 742 ...


- Ve dnech 22.-23.10.2011 se konaly již tradiční jízdy zvláštních vlaků na trati z Kojetína do Tovačova u příležitosti konání slavnostního Výlovu Hradeckého rybníka v Tovačově. Letošní ročník byl vskutku jedinečný nejen výběrem vozidel, ale také koncepcí provozu, která se zapsala jako významný mezník v historii tratě.

- Ve dnech 13.-14.8.2011 byla opět oživena osobní doprava na Tovačovce. V rámci konání tradičního Folk-country festivalu Tovačovský PORTÁL zavítala na trať opravdu nevšední souprava. Ze Slovenska přijely motorové vozy M274.004 "Modrý šíp" a M262.007 "Kredenc" ...

Akce Zetka II- Dne 31.05.2011 se do Tovačova po delší odmlce opět podíval manipulační vlak. V jeho čele stanula současná kojetínská stálice 742.251-2. Bližší info o přepravě včetně fotografií přibližuje následující článek ...


30 let od ukon.os.dopr.- Dne 8.5.2011 jsme si připoměli smutné výročí 30 let od zastavení osobní dopravy na trati Kojetín - Tovačov. V čele zvláštních vlaků se objevil motorový vůz 810.191-7 posílený na posledním páru o přípojný vůz Btax. Na sedm párů vlaků mimořádně zastavavovalo i na bývalých zastávkách Uhříčice obec a Oplocany.


2010

- FOTO návraty II - rok 2007 byl co se týče provozu na Tovačovce velmi zajímavý. Nejen že se uskutečnily první veřejné jízdy vlaků na PORTÁL a Výlov Hradeckého rybníka, ale také se po mnoha letech vrátila na tovačovskou trať přeprava cukrovky. A právě ta je hlavní náplní dalšího pojednání.

- Píše se 10.12.2010 a do Tovačova po téměř půl roce vyráží manipulační vlak. Že se nejedná o jen tak obyčejný vlak na první pohled nebylo zřejmé, ovšem okolnosti jež vedly k jeho zavedení jsou více než neobvyklé...


- ve dnech 23.-24.10.2010 se uskutečnil již IV.ročník jízd zvláštních vlaků do Tovačova v rámci konání slavnostního Výlovu Hradeckého rybníku. Jízdy vlaků uspořádalo podobně jako v minulých letech občanské sdružení Kroměřížská dráha a České dráhy.

- ve dnech 14.-15.08.2010 se uskutečnil již 4.ročník jízd zvláštních vlaků do Tovačova v rámci konání Folk-country festivalu Tovačovský PORTÁL. Díky rozsahu letošních jízd byly vůbec poprvé nasazeny do provozu hned dvě soupravy. V jejich čele stanuly rychlíkové vozy 831.183-9 a 851.005-9.

- 14.06.2010 byla ukončena nezvykle dlouhá odstávka vozby štěrku ze skašovské štěrkovny. V čele souprav se objevila dvojice kocourů 742.141-5 a 742.142-3.- na 22.05.2010 připadly oslavy dvou významných výročí tratí na kroměřížsku. Jednak se jednalo o 130.výročí zahájení dopravy z Kroměříže do Hulína a pak také 115 let místní dráhy Kojetín - Tovačov. Oslavám dominovaly historické lokomotivy 433.002 alias Matěj a T466.0007. Akci však poznamenalo dosti špatné počasí

- 18.05.2010 proběhl preventivní odvoz prázdných vozů z povodní ohrožené oblasti okolo skašovské štěrkovny
2009

- Jelikož počty vypravených zvláštních vlaků k Tovačovu již dávno přesáhly počet prstů na obou rukou je vhodné si je v malém shrnutí připomenout. Soupis mapuje vozbu v letech 1995 - 2009 ...


- 12.11.2009 byla z Tovačova odeslána vpravdě jedinečná zásilka. Na plošinovém voze kbkks byl naložen kolový traktorbagr VOLVO s cílovou stanicí Kouřim ...- Měsíc říjen patřil zkušebním přepravám štěrkopísku do zvažovaného vykládkového prostoru v Brně Maloměřicích. V čele ucelených souprav vozů Ua se blízkla dvojice zástupců řady 750 ČDCargo ...


- Nákladiště a zastávku Lobodice nalezneme v km 7,773 mezi zastávkami Uhříčice obec a Oplocany ...- Hláska Skašov leží v kilometrické poloze 8,2 nedaleko nákladiště v Lobodicích. V místě hlásky se odpojuje 3 km dlouhá vlečka do stejnojmenné štěrkovny ...


Hanácké léto na kolejích 2019

22. listopadu 2019 v 18:29 TOVAČOVKA
Pod tímto názvem se ukrývá zcela nový projekt víkendové turistické dopravy v samém srdci Hané. Je výsledkem společné aktivity spolku Kroměřížská dráha, měst Tovačov, Kojetín a Kroměříž, dále obcí Lobodice a Uhřičice, společnosti Goldbeck, Olomouckého kraje a dalších partnerů. Mezi Kroměříží, Kojetínem a Tovačovem se během každé letní soboty od 29.června do 31.srpna otočilo na 5 párů vlaků. Vlaky vytvořily mezi oběma městy pomyslný most a umožnily tak pohodlné cestování bez jediného přestupu. A že to nebyl krok vedle, ukazují slušné počty cestujících, kteří tohoto netradičního spojení využili. Vypravené vlaky umožnily nejen svezení a návštěvu zajímavých turistických cílů a přírodních krás v okolí trati, ale také možnost účasti na vybraných kulturních a společenských akcí. Do čela vlaků v první polovině zasáhly motorové vozy řady M131.1 tzv."Hurvínci". Ve druhé dekádě jej měly vystřídat čtyřnápravové vozy řady M286.1 známější spíše pod přezdívkou "Krokodýl". Nakonec však do vozby zasáhl pouze vůz M286.1032 brněnského spolku Hrbatá Máňa. Druhý avízovaný vůz 851.005 se nestihl včas zprovoznit a tak jej ve dnech 17., 24. a 31.8. nahradil neméně zajímavý nový přírůstek společnosti Moravská železniční, bývalý armádní stroj 730.639 s vozem Bmx. Kromě samotných jízd byla pro zájemce každý provozní den zpřístupněna expozice železničního muzea Kroměřížské dráhy situovaného v objektech lokomotivního depa v Kroměříži. Expozice zaměřená především na sdělovací a zabezpečovací techniku se těšila hojné návštěvnosti.
Již teď je jisté, že Hanácké léto bude mít v příštím roce své pokračování. V jakém rozsahu a s jakými vozidly se ještě bude upřesňovat.
Níže uvedená soupiska udává přehled nasazení jednotlivých vozidel do provozních dnů Hanáckého léta 2019

29.06.2019 - M131.1443 + Blm + M131.1454
06.07.2019 - M131.1443
13.07.2019 - M131.1454
20.07.2019 - M131.1454
27.07.2019 - M286.1032
03.08.2019 - M286.1032
10.08.2019 - M286.1032
17.08.2019 - 730.639-2 + Bmx
18.08.2019 - M131.1454
24.08.2019 - 730.639-2 + Bmx
31.08.2019 - 730-639-2 + Bmx


Hanácké léto na kolejích zahajovala kapacitní souprava složená z dvojice motorových vozů M131.1443 a M131.1454 spolu s přípojným vozem Blm. Zde zachycená při prvním ranním obratu do Tovačova před Lobodicemi (29.06.2019)
Další ze spojů prvního provozního dne projíždí okolo závodu Betonika v Lobodicích (29.06.2019)
A do třetice v prostoru někdejší hlásky Skašov, kde se odděluje vlečka skašovské štěrkovny (29.06.2019)
Druhý provozní víkend zajišťoval sólo motorový vůz M131.1443 spoločnosti Považskej dráhy Žilina (06.07.2019)
Provozní ošetření vozů probíhalo v pauzách mezi obraty v Kroměříži. Takto se podařilo zachytit vůz M131.1443 přes točnu kroměřížského depa (06.07.2019)
V podvečer 06.07. se slovenský Hurvínek s tovačovskou tratí rozloučil i s přípojným vozem Blm, který byl od víkendu 29.06. deponován na vlečce tovačovské prefy Topos (závod Goldbeck)
13. a 20.července výkony zajistil kroměřížský vůz M131.1454 a nabídnul tak vzniknout tomu to zátiší v tovačovské stanici (13.07.2019)
O týden později panovalo podstatně hezčí počasí, což se projevilo nejen na počtu cestujících. (20.07.2019)
Poslední červencový víkend dvounápravové vozy nahradil rychlíkový vůz M286.1032 brněnského spolku Hrbatá Máňa. Zde projíždí nově obnovenou zastávkou Oplocany při cestě do Tovačova (27.07.2019)
Odjezd z Lobodic (27.07.2019)
3.8. jej objektiv fotoaparátu zachytil mezi Oplocany a Lobodicemi
Pod panoramatem města Tovačov (03.08.2019)
U Lobodic (10.08.2019)
Na okraji Annína (10.08.2019)
V půlce měsíce srpna se do čela vlaků postavila "Ponorka" 730.639-2 s vozem Bmx společnosti Moravská železniční. (17.08.2019)
Objíždění vozu v Tovačově (17.08.2019)
U závodu BTK BETONIKA Lobodice (17.08.2019)
A u někdejší hlásky Skašov (17.08.2019)
Neobvyklé setkání "drobečků" v Tovačově (31.08.2019)
730.639-2 sjíždí od Uhřičic směrem k Lobodicím (31.08.2019)
Poslední spoj tohoto dne propouvá kolem betonářského závodu Prefy Topos (31.08.2019)
Během konání Kojetínských hodů se zvláštní vlaky rozjely i nad rámec rozsahu Hanáckého léta. V neděli spojení zajistil už takřka domácí "Hurvínek" M131.1454 (18.08.2019)
Odbočka Skašov v km 8,2 (18.08.2019)
Osamocená lípa v polích na okraji Kojetína a hřeben Hostýnských vrchů. I to jsou prvky, které dotváří okolí tovačovské trati (18.08.2019)
Pomalu zapadající Slunce zbarvuje krajinu a motorový vůz M131.1454 nedaleko Lobodic při posledním obratu do Tovačova dne 18.08.2019


Text a foto Michal Boček

Výlov 2019

15. listopadu 2019 v 19:47 TOVAČOVKA
Léto uteklo jako voda a máme tu opět podzimní čas. Čas, na který netrpělivě čekají rybáři, aby do svých sítí chytili celoroční snažení. Již po třinácté v řadě vyrážely na trať do Tovačova zvláštní osobní vlaky u příležitosti konání slavnostního výlovu Hradeckého rybníka. Akce, kterou si každoročně nenechají ujít stovky lidí, se také letos těšila značnému zájmu návštěvníků ze širokého okolí. Ročník 2019 hostila na kolejích souprava složená z vozidel brněnského spolku KPKV (Klub přátel kolejových vozidel). Do čela soupravy se postavil znovuzrozený prototyp lokomotivy řady T457.0, výrobek pražské lokomotivky ČKD z roku 1978, dnes označený jako 730.002-3. Sestavu vozů tvořila nedávno renovovaná trojice vozů Bix. Mezi Kojetínem a Tovačovem bylo po oba víkendové dny zavedeno celkem šest párů spojů. V neděli navíc doplněný o jeden neveřejný obrat pro odvoz deponovaného vozu Baa-k 24-02 184-4 (KPKV Brno) z vlečky tovačovské prefy Goldbeck.

19.10.2019


Tovačov
.
km 10.0
Kojetín
km 10.2
Lobodice - km 7.6
km 5.7

20.10.2019

km 10.4
km 5.2
km 4.3
Uhřičice obec - km 3.7
km 5.2
km 10.1
km 7.5
km 9.3
km 10.3
km 10.4
km 9.0

Text a foto Michal BočekZrušené tratě

14. listopadu 2019 v 19:50 Tratě

Tratě a vlečky zrušené a snesené

Normálněrozchodná železniční síť České republiky se řadí v poměru k rozloze území státu mezi nejhustší v Evropě. Spletitá síť kolejí však v minulosti byla ještě podstatně rozsáhlejší. Dokladem jsou nám historické mapy, archivní záznamy a četné pozůstatky opuštěných drážních těles v krajině. Dráhy, které postupem času ztratily na významu, svým trasováním bránily vzniku nadřazenějších projektů (výstavba přehrad, hlubinná a povrchová těžba, silniční přeložky, apod.) nebo byly v rámci stavebních úprav přeloženy do nové polohy.

2019

- Zubrnice - Úštěk - Dnešní museální trať z Velkého Března do Zubrnic je jen pouhým torzem původní dráhy do Vernéřic s odbočkou do Úštěku. K 27.05.1978 byl veškerý provoz na trati i odbočné větvi i přes silný odpor místního obyvatelstva zastaven. Toho dne vyjely osobní vlaky na trať naposledy ...

2018

- Praha Vysočany - Praha Těšnov - Další lokalita kam se vypravíme za pozůstatky bývalých drah bude tentokrát území hlavního města Prahy. Pomocí fotografií si projdeme bývalou trať Rakouské severozápadní dráhy (ÖNVB) z Vysočan na Těšnov ...

- Skalsko - Chotětov - V cyklu putování po zrušených a opuštěných tratích zavítáme tentokráte na Mladoboleslavsko. Navštívíme bývalou místní dráhu Skalsko - Dolní Cetno - Chotětov. S dopravou na této trati jsme se rozloučily již v roce 1974 ...

- Studénka - Štramberk - Po čase se znovu vrátíme na trať č.325, konkrétně mezi města Příbor a Kopřivnice. Naším objektem zájmu bude tentokrát původní trasa dráhy přes obec Lubina, kterou nahradila v roce 1971 nově vybudovaná přeložka ...

- Nezamyslice - Morkovice - 23.1.2018 uplynulo již neuvěřitelných 20 let od doby, kdy z Morkovic odjel poslední osobní vlak. 12 km dlouhá lokální trať z Nezamyslic do Morkovic by v letošním roce oslavila již 109.narozeniny. Bohužel nestane se tomu tak, neboť osud tomu chtěl jinak ...

- Sedlnice - Po reportu z bývalé železniční vlečky v Žulové se přesuneme na sever Moravy do Sedlnic. Ze zdejší stanice vycházela 2 km dlouhá železniční vlečka do vojenských muničních skladů. Podobně jako u předešlé je třeba však hovořit v čase minulém ...

2017

- Žulová - V oblasti mezi Žulovou a Černou Vodou vzniklo postupně hned několik velkých kamenolomů. Ty v roce 1919 propojila železniční vlečka zbudovaná firmou H.Kulka. A právě ona bude naším cílem ...


2016

- Ostravice - Bílá - v cyklu zrušených a zaniklých tratí tentokrát zavítáme pod masiv nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd - Lysé hory (1323 m.n.m.). Naším objektem zájmu bude bývalá místní dráha z Frýdlantu nad Ostravicí do Bílé. Výstavba vodního díla Šance znamenala zánik podstatné části této trati ...

- Býv.dráha Svinov - Klimkovice - Ve volném cyklu zrušených tratí zavítáme na někdejší sedm kilometrů dlouhou dráhu, později tramvajovou trať ze Svinova do Klimkovic. S její výstavbou se započalo v prosinci roku 1910 a stavebně dokončena byla za necelý rok - v listopadu 1911 ...

- Zrušená část někdejší trati č.256 z Čejče do Ždánic prochází postupnou přeměnou na cyklistickou stezku a osud zbývající dosud nezrušené části do Uhřic u Kyjova je stále značně nejistý. Pojďme se prostřednictvím fotografií podívat jak to v současnosti na "Ždáňce" vypadá ...

2015

- Trať z Kuřimi do Veverské Bítýšky již v jízdním řádu hezkou řádku let nenajdeme. Ovšem v terénu je i po letech památek na tuto dráhu víc než dost. Tak přijměte pozvání na výlet do údolí Kuřimky a přenesme se o několik desítek let zpět, kdy zvuk parní píšťaly a klapot ocelových kol byl ještě každodenním obrázkem ...

- Horní Jiřetín - město mediálně víc než známe v souvislosti s kauzou prolomení těžebních limitů bude naším dalším cílem v putování po zrušených a zaniklých tratích. Zdejší dráha na těžbu hnědého uhlí již doplatila a podobný osud možná postihne i samotné město. Pokud bude rozhodnuto o prolomení limitů zmizí z mapy nejen Jiřetín, ale i četné pozůstatky bývalé Duchcovsko-podmokelské dráhy
- Na trati 8n spojující Svor s Jablonným v Podještědí byla osobní doprava zastavena již v květnu 1973, skomírající nákladní doprava ji následovala o třináct let později. Dnes ji v terénu připomíná dobře zachované traťové těleso včetně staničních budov ...

2014

- Trať č.325 - v dnešním putování po zrušených a opuštěných tratích na území bývalého Československa zavítáme na trať Studénka - Štramberk - Veřovice, kterou v platném JŘ najdeme schovanou pod číslem 325 ...


- Nádraží ve Svobodných Heřmanicích na trati 314 nebylo vždy koncové. Ještě v dubnu roku 1970 bylo možné se vlakem dostat o celých 5 km dále do Horního Benešova. Ortel nad zrušením dráhy vynesla postupující hlubinná těžba rud a s ní spojené poklesy půdy v těsném okolí trati ...

2013

- Jednou z tratí, která byla nevratně vymazána ze železniční mapy České republiky je také krátká dráha ze Smidar do Vysokého Veselí. Provoz na ní byl pro dlouhodobou nerentabilitu zastaven již v květnu 1976 ...


2012

- Střednice - nevelká vesnice náležící pod obec Vysoká se nachází asi 7 km od Mělníka. Dnes již pomalu upadá v zapomnění, že i Střednice byla před léty se světem spojena železnou dráhou ...


- Po čase opět vyrazíme na putování po tratích, kde se dnes již vlakem nesvezeme. Pro tentokrát však uděláme menší vyjímku. Narozdíl od přechozích putování navštívíme trať, kde vlak nikdy v historii nakonec neprojel. Řeč je o rozestavěném pokračování tratě OZVD z Vizovic do Lidečka ... (1.část)

- Zatímco první část putování po pozůstatcích nedostavěné dráhy OZVD nás provedla z Vizovic ke vsi Lutonina, druhá nás zavede dále na západ k obcím Úblo a Pozděchov, kde stavební činnost v roce 1951 definitivně skončila ...


2011

- V červenci 2011 byly zahájeny stavební práce na výstavbě cyklistické stezky v trase bývalé dráhy z Nezamyslic do Morkovic. Stavba jako taková byla dokončena v druhé polovině listopadu. Její slavnostní otevření se chystá na jaro roku 2012 ...

2010

Dobrovice - Dětenice- Dobrovice jsou známé především svým cukrovarem, který jako jeden z mála přežil vlnu rušení. Právě on se zasloužil o vznik dráhy jež spojila dobrovický cukrovar s tratí D.Bousov - Kopidlno. Podívejme se tedy blíže jak vypadá opuštěná trať po 38 letech od zastavení dopravy.

Odb.Tasovice - V.Podol
- Putování po zrušených tratích zahájíme na krátké trati, která nás opustila v lednu 1978. Jedná se o 2,3 km dlouhou odbočnou větev dnešní tratě č.015 Přelouč - Prachovice. Konkrétně Odbočka Tasovice - Vápenný Podol.žst. Ždánice
- Smutné jaro 2010 ve Ždánicích aneb osud Ždáňky se naplnil ...
Zubrnice - Úštěk

14. listopadu 2019 v 19:48 Tratě
Dnešní museální trať z Velkého Března do Zubrnic je jen pouhým torzem původní dráhy do Vernéřic s odbočkou do Úštěku. Dráha doplatila na svoje malé využití skrz chybějící průmysl (velkou měrou se na tomto faktu podepsal odsun německého obyvatelstva v roce 1945 a s tím spojený zánik mnoha velkých firem, které dráhu využívaly) a nevýhodné trasovaní s velkými sklonovými poměry. Ty na některých úsecích dosahovaly přes 40 promile. První úvahy o zastavení dopravy v šedesátých letech ještě trať ustála, ale s další vlnou rušení nerentabilních tratí už tolik štěstí neměla. K 27.05.1978 byl veškerý provoz na trati i odbočné větvi i přes silný odpor místního obyvatelstva zastaven. Toho dne vyjely osobní vlaky na trať naposledy. Nákladní doprava byla ukončena již o dva dny dříve. V témže roce se rozběhly práce na snášení kolejového svršku v úseku Lovečkovice - Verneřice, v letech 1985-1988 pak v úseku Lovečkovice - Úštěk. Mezi Velkým Březnem a Lovečkovicemi byl svršek ponechán pro zvažovaný museaĺní provoz v rámci budování skanzenu lidových staveb v Zubrnicích.
O výstavbu dráhy se zasloužilo zejména sdružení vernéřovických podnikatelů,na jejich popud byla založena společnost Místní dráha Velké Březno - Vernéřice - Úštěk (Lockalbahn Grossspriesen - Wernstadt - Auscha L.G.W.A.) Provoz na trati od počátku zajišťovala společnost ONWB na účet vlastníka. První vlak dojel z Velkého Března do Verneřic 18.08.1890, na odbočné větvi do Úštěku pak 11.09.1890.
První impulzy k záchraně dráhy nastaly takřka hned po zastavení dopravy. Do počátku devadesátých let se veškeré aktivity prováděly pod taktovkou okresního vlastivědného muzea v Ústí nad Labem. Obnova dráhy v úseku mezi Velkým Březnem a Zubrnicemi byla součástí projektu vzniku muzea lidové architektury v obci Zubrnice. Dráha jako taková v projektu figurovala jako ideální dopravní prostředek pro návštěvníky budovaného skanzenu. Počátkem devadesátých let se však aktivity kolem dráhy začaly formovat trochu jiným směrem. Velký vliv na to měl vlastnický stav dráhy, která dosud patřila ČSD. Dráhy jako takové neměly valný zájem s tratí cokoliv dělat, do úspěšného konce tak dospěl pouze vznik zubrnického skanzenu. V roce 1993 vzniká občanské sdružení Zubrnická museální železnice, která zastřešuje veškeré aktivity kolem dráhy. Formou dobrovolných brigád a opravou nejvíce problematických míst se ještě v témže roce daří uspořádat několik zkušebních jízd osobních vlaků. Od 1.1.1994 byla doprava na trati opět zastavena pro nedořešené majetkoprávní vztahy s ČD a orgány státní správy. Dále tak probíhala pouze postupná údržba dráhy a jízdy pracovních vlaků. V roce 1998 je rekonstruovaný úsek Velké Březno - Zubrnice - Lovečkovice zapsán do seznamu kulturních památek ČR. Zásadní zvrat ve vývoji nastává v roce 2008, kdy je po dlouhých 16-ti letech dráha v celé své délce konečně převedena od SŽDC do majetku občanského sdružení. V dubnu 2009 trať právně nabyla opět statusu dráhy, což byl zásadní krok pro zahájení provozování veřejné osobní dopravy. První protokolární vlak vyrazil z Velkého Března do Zubrnic dne 27.10.2010, o den později i pro širokou veřejnost. Aktivity sdružení zprovozněním úseku do Zubrnic neochably, ba naopak. Cílem do budoucna je postupné zprovoznění i navazujícího úseku ze Zubrnic přes Lovečkovice do Úštěku. I když je to běh na dlouhou trať, už teď je vidět první krůčky k převedení snu do reality. Během září 2018 se povedl obnovit železniční přejezd se silnicí Zubrnice - Týniště, který tvořil pomyslnou hradbu pro další obnovu směrem k Lovečkovicím. Spolu s ním se položilo i prvních 50 metrů kolejového svršku. Do listopadu 2019 přibylo dalších 600 metrů, čímž se pojížděný úsek posunul do staničení 6,9
Fotografie níže, z prosince 2018, tak již neodpovídají současnému stavu a bude zajímavé sledovat jak trať postupně vstává z mrtvých.

.
Naši výpravu zahájíme jak jinak než na zubrnickém nádraží. Až sem je možné se z Velkého Března svézt sezonní víkendovou dopravou. K návštěvě tu zve železniční expozice zaměřená na zdejší trať a dole v Zubrnicících pak skanzen lidové architektury. Nás ale tentokrát bude zajímat jiná věc. Tou bude navazující úsek dráhy k Lovečkovicím a Úštěku, kde je vlaková doprava zastavena už od roku 1978
Píše se červenec 2018 a ještě nic nenasvědčuje, že by v blízké budoucnosti mohla nějaká obnova svršku směrem k Lovečkovicím pokračovat. Přejezd za zubrnickou stanicí překrývá silná vrstva asfaltového koberce a navazující úsek trati mizí ve vysokém travním porostu.
Jako zjevení pak tedy musí působit situace na stejném místě v prosinci 2018, kde je čerstvě po dokončení nově zrekonstruovaný přejezd a navazující asi 100 metrová část železničního svršku
Za obnovenou částí navazuje úsek s původním dochovaným svrškem. Vlevo pod tratí jsou patrné stavby lidové architektury zubrnického skanzenu.
Čím více se vzdalujeme od zubrnického nádraží tím více přibývá v kolejích vegetace
.
.
Mostek nad vodním mlýnem v Týništi
.
.
.
.
.
Dostáváme se do míst, kde koleje již chybějí
.
.
Mostní provizórium nad Lučním potokem nahrazující původní ocelovou konstrukci
.
.
.
.
.
Pohozený zbytek telegrafního sloupu
.
Před bývalou zastávkou Touchořiny se znovu objevují kolejnice
Dobře zachovaný kamenný propustek na zastávce Touchořiny
Celková dispozice někdejší zastávky Touchořiny. Dřevěný objekt čekárny stál za přejezdem vlevo od kolejí. Pohled od Lovečkovic.
Nad zastávkou koleje opět chybí. Dochovány tu jsou souvislé řady pražců
.
.
Na kolejnice opět narazíme u křížení dráhy se silnicí Klínky - Lovečkovice
Samotný přejezd překrývá vrstva asfaltu
Propustek s letopočtem 1928
.
Pod Lovečkovicemi se kolejnice ve velké míře objevují naposledy
.
Před někdejší stanicí je nově navezený kolejový materiál pro plánovou obnovu zdejšího kolejiště
S tou se již částečně započalo na podzim 2018, kdy byla znovupoložena část manipulační koleje a doplněna kolejová pole k přejezdu
.
.
Zároveň byl opraven objekt někdejší traťovky a umístěna do něj mini expozice o historii zdejší dráhy a infocentrum obce Lovečkovice
Navazující část kolejiště částečně slouží jako soukromá zahrada, zbytek se prozatím utápí v náletové vegetaci
.
Objekt výpravní budovy dnes slouží jako rodinný dům
I přes některé stavební úpravy si objekt dosud zachovává drážní architekturu včetně stylového staničního nápisu na skladištní části
Narovnaná kolejová pole, plánovaná na budoucí pokládku při obnově staničního kolejiště v Lovečkovicích
Kolejiště směrem k Verneřicím a Úštěku prozatím okupuje vegetace
Za stanicí se obě větve rozdělují. Zatímco levá za vydatného stoupání směřuje k Verneřicím, pravá naopak klesá k Úštěku
My se vydáme po někdejší odbočné větvi směřující na Úštěk. Do Verneřic se podíváme někdy příště
Cestou budeme muset překonat několik elektrických ohradníků zdejších pastvin. První propustek pod Lovečkovicemi je toho příkladem, leží uprostřed jedné z nich
.
Chybějící ocelová konstrukce mostku nad jedním z přítoků Červeného potoka
Někdejší křížení dráhy se silnicí Horní Vysoké - Levínské Petrovice. Dříve byl tento přejezd zabezpečen světelným výstražným zařízením
Propustek nad Červeným potokem
Dlouhý přímý úsek nad Levínem
V místě křížení dráhy se silnicí Levín - Lovečkovice se dochovaly kolejnice. Na dohled tu také máme objekt zastávky Levín a hradní kopec se siluetou kaple
Stanice Levín dnes slouží jako rodinný domek. Zdejší nádraží se proslavilo ve filmu Páni kluci z roku 1975
Obcí Levín trať prochází na vysokém náspu
.
V Levíně tok Červeného potoku překlenuje tento kamenný mostek
Zaasfaltovaný přejezd v Levíně - Horní Vysoké
Ocelový mostek pod hradním kopcem v Levíně s dochovanými mostnicemi
Semknuté údolí mezi Levínem a Hradcem
V km 3,0 se nachází tato vysoká kamenná opěrná zeď řešící souběh dráhy a místní silnice
.
U křižovatky silnic č.240 a 260 býval železniční přejezd. Dochované kolejnice překrývá několik vrstev asfaltového povrchu
Jednoduchý propustek u Hradce
U Dolního Vysokého tok Červeného potoku opět kříží těleso dráhy. Nachází se tu tento kamenný klenutý mostek
Dolní Vysoké
.
U bývalé zastávky Habřina
Křížení se silnicí Habřina - Úštěk
Další ze zasfaltovaných přejezdů. Tento se nachází u kempu Chmelař v Úštěku
Dochované kolejnice na přemostění tratě č.087 před Úštěkem
A v pohledu z přilehlého silničního nadjezdu. Odpojená kolej pod mostem je někdejší spojka do úšzěckého horního nádraží, kam byla zubrnická trať zaústěna
Bývalá staniční budova Úštěk horní nádraží
Ze souboru staveb stanice se dochovalo také bývalé staniční skladiště
Částečně dochované je také bývalé kolejiště horního nádraží

Text a foto Michal Boček (prosinec 2018)