Leden 2020

Úvodník

8. ledna 2020 v 19:16 Úvod
Články zde publikované si nedávají za cíl o podrobnější zmapování daných lokalit. Cílem je poskytnutí alespoň základních parametrů včetně fotografické dokumentace.

Co je nového na stránkách?

Aktualizace -08.01.2020


- Nehoda Horní Lipová 1.9.2009 - Na trati úvazl pro poruchu osobní vlak směrující do Mikulovic vedený vozem 831.110. Pro jeho vyproštění byl dispečerem vyslán z Horní Lipové motorový vůz 831.234, který však nestihl před uváznutým vlakem včas dobrzdit ... (aktualizováno doplněním fotografií)

- Stará Ves - Další kroky po stopách lesních železnic v Jeseníkách nás zavanou k Rýmařovu, konkrétně do Staré Vsi. Zde od roku 1873 fungovala parní pila, která k dopravě dřeva z okolních lesů využívala úzkorozchodnou lesní dráhu ...


- Diana - putování za úzkorozchodnými dráhami nás tentokráte zavane k Tišnovu, kde v letech 1944 až 1945 fungovala 15 kilometrů dlouhá dráha o rozchodu 760 mm pro potřeby válečné továrny Diana. I přes značný časový odstup a krátký život dráhy je i dnes v terénu co obdivovat ...

- Tovačovka - "Hanácké léto na kolejích" - pod tímto názvem se ukrývá zcela nový projekt víkendové turistické dopravy v samém srdci Hané. Je výsledkem společné aktivity spolku Kroměřížská dráha, měst Tovačov, Kojetín a Kroměříž, dále obcí Lobodice a Uhřičice, společnosti Goldbeck, Olomouckého kraje a dalších partnerů ...

- Tovačovka - Léto uteklo jako voda a máme tu opět podzimní čas. Čas, na který netrpělivě čekají rybáři, aby do svých sítí chytili celoroční snažení. Již po třinácté v řadě vyrážely na trať do Tovačova zvláštní osobní vlaky u příležitosti konání slavnostního výlovu Hradeckého rybníka ...

- Zubrnice - Úštěk - Dnešní museální trať z Velkého Března do Zubrnic je jen pouhým torzem původní dráhy do Vernéřic s odbočkou do Úštěku. K 27.05.1978 byl veškerý provoz na trati i odbočné větvi i přes silný odpor místního obyvatelstva zastaven. Toho dne vyjely osobní vlaky na trať naposledy ...

- Slaný - Kačice - Úzkorozchodná dráha Slaný - Studeněves - Kačice patřila mezi ty známější. O vznik dráhy se zasloužil majitel smečenského panství Jindřich Clam-Martinic. Stavba dráhy o rozchodu 700 mm probíhala v letech 1903 až 1904 s konečnou délkou 13,785 km ...

- Výpravy za břidlicí (5) - Další lokalita nás zavede do údolí řeky Bystřice, asi 14 km severovýchodně od Olomouce. Zde v hluboce zaříznutém kaňonu je těžba pokrývačských břidlic datovaná již od roku 1776 a s přestávkami trvala až do závěru roku 2002 ...

- Tovačovka - Rok s osmnáctkou na konci se chýlí nezadržitelně do svého závěru a zanedlouho již přivítáme rok 2019. Naskýtá se tak ideální čas připomenout si obsáhlou kolekci zvláštních vlaků, která v novodobé historii na tovačovskou trať zavítala ...


FOTO týdne

810.371-3 Vítkov Os 13309 (17.01.2016) © Michal Boček


Aktuálně od kolejí, pozvánky na akce:

.
.

Aktuálně z " Tovačovky " a okolí - listopad 2019

- 30.10.2019 byla pro letošní rok ukončena vozba štěrkopísku ze štěrkovny na Skašově. Poslední provozní den připadl na stroj 742.224-9

- Ve dnech 19. a 20.10.2019 se konal tradiční Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově. Vozbu zvláštních vlaků zajistila souprava vozidel KPKV Brno: nově zprovozněná lok. 730.002-3 s trojicí vozů Bix. Z vlečky Prefy Topos byl do Brna odvezen zde deponovaný vůz "Rybák" Baa-k 24-02 184-4 (KPKV Brno)

- v polovině měsíce října započala v areálu prefy Topos (závod Goldbeck) příprava plochy pro výstavbu nové výrobní haly v prostoru někdejší závodní kotelny. S její výstavbou je úzce spjata i podstatná redukce kolejiště vlečky. Dispozičních úprav se dočká kolejiště, odstraněna bude kolejová váha.

- 05.10.2019 do Tovačova zavítal motorový vůz M131.1454 na dvou párech osobních vlaků u příležitosti akce "Den uniformovaných sborů" konaný na letišti v Kroměříži.

- 31.08.2019 byl posledním provozním dnem tzv. "Hanáckého léta na kolejích". Završila se tak dvouměsíční vozba zvláštních osobních vlaků na trase Kroměříž - Kojetín - Tovačov. Po 11 sobotních dnů se tu postupně vystřídala čtveřice vozidel: M131.1143, M131.1454, M 286.1032 a 730.639-2

- 29.06.2019 odstartovalo na Tovačovce tzv. "Hanácké léto na kolejích". Vůbec poprvé od roku 1981 je tak možné se po dobu letních prázdnin svézt pravidelnými vlaky do hanáckého městečka Tovačov, kam je jinak cesta vlakem až na několik vyjímek stále zapovězena. Od července do konce srpna budou mezi Kroměříží a Tovačovem každou sobotu pendlovat zvláštní vlaky s historickými vozidly. Slavnostního zahájení se účastnila posílená souprava vozidel složená z motorových vozů M131.1443 + M131.1454 a přípojného vozu Blm.

"Hurvínci" s návratovým spojem do Kojetína projíždějí čerstvě obnovenou zastávkou v Oplocanech (29.06.2019)

- 26.06.2019 ukončení prací na zastávkách Uhřičice, Lobodice a Oplocany. Zřízena sypaná nástupiště s pevnou hranou. Dosazen inventář v podobě názvů zastávek a označením začátku a konce nástupišť

Uhřičice obec
Lobodice
Oplocany

- 25.06.2019 oprava GPK v kilometru 3,6 nad Uhřičicemi. Pracem asistovaly stroje PUŠL MUV 69.2 - 1208 TSS Hulín, traťová strojní podbíječka 09-16 CSM 99 54 9422 046-1 TSS Hulín a souprava vozů Faccs se štěrkem tažená lok. 740.429-6
- dokončena obnova nástupišť v Olpocanech a Lobodicích, zbývá upravit nástupiště na uhřičické zastávce

- 24.06.2019 se naplno rozběhly práce na obnově nástupišť v Uhřičicích, Lobodicích a také Oplocanech (!). Zřizována jsou sypaná nástupiště s pevnou hranou s výziskového materiálu ze snesené čtvrté koleje v Tovačově. Pracím asistuje dvoucestný bagr Lukáše Volka 99 54 9905 283-6

- 21.05.2019 proběhla mezi Kojetínem a Tovačovem pravidelná jízda měřící drezíny MD-1

Měřící drezína MD-1 těsně po příjezdu do Tovačova (21.05.2019)

- 19.05.2019 zahájena vozba štěrkopísku ze skašovské štěrkovny. Rozsah vozby je prozatím stanoven na jeden pár ucelené 29-ti vozové soupravy vozů Faccs za týden.

- 18.05.2019 na trať vyrazily letos poprvé zvláštní vlaky pro širokou veřejnost. U příležitosti konání modelářské výstavy Plastic People of Tovačov a Pohádkové lesa v Divokách u Kroměříže se na trať podívala dvojice souprav složená z vozidel M131.1454 s vozem BDlm a M286.0001 s vozem Bmx

"Lorinka" M286.0001 se připravuje k odjezdu z tovačovské stanice do Kojetína (18.05.2019)

- květen 2019 - v samém začátku měsíce května došlo k demolici bývalého objektu hlásky Skašov v km 8.231 u Lobodic. Děje se tak po 19 letech, od ukončení dopravní služby.

Zatím dost nezvyklý pohled na prázdné místo v km 8,231, kde stávala hláska Skašov (04.05.2019)

- duben 2019 - práce na staniční budově v Tovačově pokračují na opravě dřevěného opláštění jižního štítu.

(08.04.2019)

2018

- Vozba štěrkopísku ze skašovské štěrkovny v letošním roce pokračuje i v měsíci říjnu a to v ustáleném počtu dvou ložených ucelených souprav vozů Faccs o 29-ti vozech za týden.
První říjnový den roku 2018 se vozby štěrkopísku ze Skašova zhostil stroj 731.002-2 (01.10.2018)

- Ve dnech 18.-19.8.2018 se uskutečnily v pořadí již 12.jízdy na Tovačovský Portál a Kojetínské Hody. Zavedené spoje po celé dva dny pendlovaly mezi Kojetínem a Tovačovem, potažmo Kroměříží. Do provozu byl nasazen motorový vůz M286.1032 s vozem Blm z majetku brněnského spolku Hrbatá Máňa.

M286.1032 před chvílí při cestě do Tovačova minul bývalou hlásku Skašov u Lobodic (19.08.2018)

- 3.-4.8.2018 zavítal do Tovačova objednaný neveřejný osobní vlak tvořený sólo motorovým vozem M131.1454

- 30.7.2018 - dokončen perón u koleje č.2, včetně přechodů pro pěší

Tovačov (30.7.2018)

- 26.7.2018 se do Tovačova podívala automatická strojní podbíječka UNIMAT 08-275 ASP 180 TSS Traťová strojní společnost a.s. Během dne byla dokončena náhrada výměn č.3 a 4 kolejovými poli. Následné práce budou probíhat finální úpravou kolejiště, zbudováním nástupiště u koleje č.2 a přesun zabezpečovacích prvků do nových poloh.

Podbíječka UNIMAT 08-275 během prací na tovačovském zhlaví (26.7.2018 © Olga Bočková)

- 23.7.2018 se rozběhly práce na rekonstrukci kolejiště v Tovačově. Při nich dojde ke snesení bývalé 3.staniční koleje, která je již několik let odpojená a administrativně zrušená. Dvojice bývalých výměn č.3 a 4 budou nahrazeny kolejovým polem.

Stav prací na kojetínském zhlaví k 25.7.2018

- 11.7.2018 započaly práce na rekonstrukci perónů v Tovačově. Jako první byl dosypán v délce cca 80 metrů u I.staniční koleje. Zároveň se rozbíhají práce na snesení bývalé výměny č.3 na kojetínském zhlaví a její náhradu kolejovým polem.

.

- 09.06.2018 odjela prozatím poslední souprava ložených vozů prefabrikovanými dílci ze závodu Goldbeck v Tovačově. Pro švédského zákaznika tu bylo naloženo celkem 19 vozů Res. O vozbu se dělila lokomotivní řada 731 a 742 ČDC

- 04.06.2018 obnovena nakládka štěrkopísku na skašovské štěrkovně. Rozsah a koncepce nakládky zůstává totožný s uplynulými roky. Vozbu souprav zajišťuje ČDC stroji řady 742

- 28.5.2018 započaly přepravy betonových prefabrikátů ze společnosti TOPOS Tovačov (Goldbeck) pro švédského zákazníka. Vozby se zhostila řada 731, ložené soupravy jsou expedovány v počtu 5x Res/den

731.009-7+731.026-1 během manipulace s vozy v Tovačově (31.5.2018)

- 26.5.2018 vyrazily k Tovačovu letošní první osobní vlaky pro veřejnost a to hned stylově. Do čela zvláštních vlaků se postavila parní lokomotiva 213.901 brněnského spolku KPKV (Klub přátel kolejových vozidel Brno), které sekundovala dvojice motorových vozů M131.101 "Hurvínek" a M120.417 "Věžák" spolu s přípojnými vozy Blm. Směrem k Tovačovu se souprava otočila během dne celkem čtyřikrát.

Parní lok.213.901 společně s motorovými vozy M131.101 a M120.417 opouští cestou do Kojetína město Tovačov (26.5.2018)

- 7.4.2018 zavítal na tovačovskou trať zvláštní neveřejný osobní vlak vedený olomouckým brejlovcem 754.080-0 s dvojicí vozů 51 54 89-80 022-4 SR + 51 54 82-40 379-4 BDs v rámci tzv. "Hanáckého kolečka".


Kolejová vozidla

8. ledna 2020 v 19:15 Hnací vozidla

Kolejová vozidla

2017

- Poslední mohykán - olomoucký motorový vůz 851.028-1 se stal posledním provozním vozem své řady u společnosti ČD a.s. Své kvality ukazoval až do března 2014, kdy byl z rozhodnutí na vyšších místech odstaven z provozu a následně zrušen ...

2009

- Nehoda Horní Lipová 1.9.2009 - Na trati úvazl pro poruchu osobní vlak směrující do Mikulovic vedený vozem 831.110. Pro jeho vyproštění byl dispečerem vyslán z Horní Lipové motorový vůz 831.234, který však nestihl před uváznutým vlakem včas dobrzdit ... (aktualizováno doplněním fotografií)

Přesun poškozených vozů 831.110 a 234 do Šumperka

8. ledna 2020 v 17:52 Hnací vozidla
4.9.2009 proběhl přesun poškozených motorových vozů 831.110/234 z úterní nehody u Horní Lipové. Ta se stala nedaleko stanice Horní Lipová 1.9.2009. Na trati úvazl pro poruchu osobní vlak směrující do Mikulovic vedený vozem 831.110. Pro jeho vyproštění byl dispečerem vyslán z Horní Lipové motorový vůz 831.234, který však vinou strojvedoucího nestihl před uváznutým vlakem včas dobrzdit. Srážka vozů v rychlosti 30 km/h si vyžádala 11 zraněných a škodu na vozidlech ve výši 1 600 000,- Kč.
Souprava ve složení 749.246-5 + 831.110 a 831.234 se vydala na cestu z Lipové Lázní do depa Šumperk. Přesunu vozidel bylo využito drážní inspekcí k rekonstrukci nehody. Manipulace se soupravou proběhla ve stanici Horní Lipová. Pro potřeby inspekce byla sestavena souprava z vozů 831.110 a 831.182 (ten simuloval činný vůz 831.234). Samotný vůz 831.234 zůstal odstaven ve stanici. Přesun se soupravou mezi stanicí a místem nehody zajistila 749.246. V rámci návozu vozu 831.182 došlo k neobvyklému setkání 4 vozů řady 831 v Horní Lipové. Kromě poškozených vozů 831.110 a 234 se tu setkali ještě 831.105 ( na pravidelném Os 3610 ) na jehož závěsu byl dopraven již zmíněný 831.182. Ve 13:15 souprava opustila Horní Lipovou. Dá se říct, že se tak s největší pravděpodobností 831.234 naposledy podívala na ramzovské sedlo a nečeká ji nic jiného než brzké zrušení a následná fyzická likvidace. Rozsah poškození je značný a nevyplatí se investovat nemalé finanční prostředky na opravu tohoto téměř již 50 let starého vozu.

Setkání vozů 831.234-0 a 831.182-1 v Horní Lipové během účinkování Drážní inspekce při rekonstrukci nehody..
831.234 působí na tomto snímku v Horní Lipové jako plně provozní avšak....
....v pohledu z druhé strany se nám naskytne neutěšený pohled na poškozené čelní partie.
.
.
Netradiční pohled na vnitřnosti vozu řady 831 po odstranění části poškozené bočnice.
Netradiční setkání šumperských motorových vozů 831.182 + 105 + 234 + 110 v Horní Lipové
.
.
.
.
Vlastní přesun z Horní Lipové do depa v Šumperku zajistila 749.246-5 DKV Olomouc.
Snímky zachycují tuto přepravu za Ostružnou na klesání k Branné.


Text a foto Michal Boček (04.09.2009)

Po úzkých kolejích

8. ledna 2020 v 17:51 Úzkorozchodné dráhy

Úzkorozchodné dráhy na povrchu i v podzemí

Úzkorozchodné dráhy zaujímají specifický druh kolejové dopravy. Své uplatnění nalezly všude tam, kde bylo potřeba přepravit velké množství těžkého materiálu či okolnosti provozu bránily použití jiného dopravního prostředku. S rozšiřující se automobilovou dopravou a s rostoucími požadavky na zefektivnění dopravy, začaly tyto kolejové systémy pozvolna mizet. Dnes tak z dříve rozsáhlých systémů roztroušených po celé republice v cihelnách, továrnách, pilách, lomech apod. lze nalézt jen nepatrné torzo, přežívající víceméně dílem náhody. Své uplatnění dodnes nacházejí hlavně v dolech, ovšem i zde ze se jejich podíl zmenšuje ve prospěch pásové dopravy či závěsných drah.

2020

- Stará Ves - Další kroky po stopách lesních železnic v Jeseníkách nás zavanou k Rýmařovu, konkrétně do Staré Vsi. Zde od roku 1873 fungovala parní pila, která k dopravě dřeva z okolních lesů využívala úzkorozchodnou lesní dráhu ...


2019

- Diana - putování za úzkorozchodnými dráhami nás tentokráte zavane k Tišnovu, kde v letech 1944 až 1945 fungovala 15 kilometrů dlouhá dráha o rozchodu 760 mm pro potřeby válečné továrny Diana. I přes značný časový odstup a krátký život dráhy je i dnes v terénu co obdivovat ...

- Slaný - Kačice - Úzkorozchodná dráha Slaný - Studeněves - Kačice patřila mezi ty známější. O vznik dráhy se zasloužil majitel smečenského panství Jindřich Clam-Martinic. Stavba dráhy o rozchodu 700 mm probíhala v letech 1903 až 1904 s konečnou délkou 13,785 km ...

2018

- Výpravy za břidlicí (5) - Další lokalita nás zavede do údolí řeky Bystřice, asi 14 km severovýchodně od Olomouce. Zde v hluboce zaříznutém kaňonu je těžba pokrývačských břidlic datovaná již od roku 1776 a s přestávkami trvala až do závěru roku 2002 ...

- Výpravy za břidlicí (4) - Z Pollakovy štoly je to jen coby kamenem dohodil do největšího a ve své době nejmodernějšího břidlicového dolu u nás. Tím je důl Lhotka, ležící u stejnojmenné vesnice zhruba 5 kilometrů severně od Vítkova ...


- Výpravy za břidlicí (3) - ve třetí části naše další kroky zamíří do údolí řeky Moravice. Zaříznutý kaňon pod Kružberskou přehradou ukrývá hned několik zajímavých důlních děl. Jedním z nich je i tzv. Pollakova štola ...


- Výpravy za břidlicí (2) - Naše druhé putování za břidlicí nás zavede do samého srdce vojenského výcvikového prostoru Libavá. Na dohled od "Pozorovatelny", u vojenské střelnice, se nachází jedno z největších těžených ložisek břidlic na Moravě - Velká Střelná

- Výpravy za břidlicí (1) - Putování do míst věčné tmy, chladu a vody začneme jak jinak než v Budišově nad Budišovkou. Městě, které je s břidlicí úzce spjato a je pomyslným centrem zdejšího kraje břidlice. Na dlouholetou těžbu a z pracování břidlice upomíná už od roku 1996 muzeum břidlice ...

2017

-Lesní dráha Dětřichov n.B.- Dětřichovská dráha jako jediná z jesenických lesních drah využívala k dopravě vytěženého dřeva lokomotiv. Nejprve v parní trakci, později také pomocí dieselových lokomotiv. Drží také primát poslední provozní lesní úzkokolejky na jesenicku. Provoz se zde zastavil v roce 1968 ...

- Lesní dráha Kouty n.D. - Ve výčtu lesních drah v Jeseníkách nelze opomenout lesní dráhu na úpatí Černé Stráně ležící nad zástavbou Koutů nad Desnou. Technicky velice zajímavě řešená síť úzkorozchodné dráhy s animálním provozem v kombinaci s několika svážnicemi bude dalším cílem našeho putování po úzkorozchodných drahách ...

- Lesní dráha v Bílé - letos je tomu přesně 70 let co utichl klapot ocelových kol na lesní dráze v Bílé. Navštivme tento zapomenutý kraj a vydejme se po pozůstatcích této zajímavé dráhy ...


2016

- Lomová dráha Bohdíkov - Coby kamenem dohodil od vápenky v Komňátce existoval podobný provoz také v sousedním Bohdíkově. Také zde využívala místní vápenka k dopravě vytěženého vápence úzkorozchodnou dráhu. Ta měla i jednu zvláštnost - část trati byla vedena v podzemí 965 m dlouhou štolou ...

- Lesní dráha Branná - v návaznosti na pojednání o lesní dráze Františkov se tentokrát vypravíme na další lesní dráhu v okolí Branné. Naše kroky budou směřovat do údolí Klepáčského potoka, kde od roku 1900 vedla gravitační lesní dráha s animálním trakcí o rozchodu kolejí 700 mm ...

- Důl RAKO - Souhra několika náhod mi umožnila zhlédnout jeden z posledních funkčních malodolů na našem území, nacházející se jen pár kilometrů od Rakovníka u obce Lubná. Důl Rako v Lubné u Rakovníka je posledním činným hlubinným dolem na žáruvzdorné jílovce u nás ...

- Dělostřelecká tvrz Hůrka - Na území dnešní České a Slovenské republiky jsou dosud rozsety tisíce betonových pevnostních staveb budovaných v letech 1935 - 1938 na obranu před nacistickým Německem. Jednou z nich je i dělostřelecká tvrz Hůrka, které jsou věnovány následující řádky ...

2015

- Rajnochovice - Morava a Slezsko nikdy neoplývalo velkým množstvím lesních železnic tak jako tomu bylo třeba u našich východních sousedů. Přesto tu svého času fungovalo hned několik zajímavých systémů, které i dnes budí zaslouženou pozornost. Za jednou z nich se vypravíme do Hostýnských vrchů ...

- Františkov - Pohoří Hrubého Jeseníku ukrývá nejednu železniční zajímavost. Ať už jde o všeobecně známý Slezský Semmering či nejvýše položenou rychlíkovou stanici na Ramzové. Rozsáhlé lesní porosty v dřívějších letech poskytovaly slušné vyžití hned několika lesní železnicím. A právě na jednu z nich se teď vypravíme ...

- Důl Hřebeč - kdo by neznal Mladějovskou průmyslovou dráhu. Trať vedená překrásnou přírodou Českomoravského pomezí s dosud funkčním parním provozem je cílem nejednoho návštěvníka. To stejné však nelze říct o areálu dolu Hřebeč, který je s mladějovskou dráhou nedílně spjat ...

2014

- Chrustenice - Ani tentokrát nevybočíme z řady a navštívíme další důlní dráhu tentokrát v podzemí dolu Chrustenice. Ačkoliv tu těžba železných rud skončila již v roce 1965, je možné i dnes podzemí navštívít a to hlavně zásluhou party dobrovolníků, kterým osud opuštěného podzemí nebyl lhostejný ...

- Jáchymov - Putování po úzkorozchodných dráhách nás opět zavede do světa věčné tmy. Tentokrát navštívíme důlní dráhu na štole č.1 v Jáchymově. Ta je součástí vznikající expozice sokolovského muzea na průzkumném důlním díle bývalých Jáchymovských dolů ...

2013

- Ejpovice - V putování po úzkých kolejích tentokráte zavítáme pod zem, do míst věčné tmy a navštívíme jednu skoro zapomenutou drážku. Abychom ji mohli navštívit, je třeba se vypravit do Plzeňského kraje, kde se na dohled od krajského města rozprostírá známá Ejpovická vodní nádrž ...

2012

- Dřínov - Dřínovská cihelna byla jednou z několika posledních na Moravě, kde až do dnešních dnů přežívala technologie výroby s využitím kolejové dopravy. Úzkorozchodná drážka o rozchodu 600 mm v délce několika stovek metrů byla provozována s animálním pohonem s využitím několika točen a vrátku s navijákem ...

2011

- Stachelberg - v podhůří Krkonoš nedaleko obce Babí se rozprostírá největší vojenská dělostřelecká tvrz na našem území. Ačkoliv nebyla nikdy stavebně dokončena, dokáže i dnes návštěvníka ohromit svojí mohutností a rozlehlostí. Přijměte tedy pozvání k její návštěvě a sestupme po 186 schodech do jejího nitra ...

- Litice - z podhůří Jeseníků se tentokráte vypravíme až na samé dno skalního kaňonu Divoké Orlice pod majestátný hrad Litice nad Orlicí. Ve zdejší panelárně je dodnes v provozu úzká pro dopravu prefabrikovaných dílců ze závodu na překládkovou rampu u nádraží ČD.

- Bohdíkov - putování po úzkých kolejích nás tentokráte zavane do našich nejvyšších moravských hor - Jeseníků. Tradice těžby a zpracování vápence v okolí Bohdíkova sahá do více jak 130-leté historie. Podívejme se tedy na jeden z provozů, jenž k dopravě suroviny využíval úzkorozchodnou drážku, jehož historie se uzavřela v dubnu 1976.

2010

- Vidnava - putování po úzkých kolejích nás tentokrát zavede až na samotné polské hranice - do Vidnavy. Zdejší ložiska kaolínu se tu těžila již kolem roku 1796. K dopravě vytěžené suroviny z místa těžby do závodu byla od roku 1921 používána úzkorozchodná drážka o rozchodu 600 mm.

- Loštice - Jak se říká, pachatel se vrací na místo činu. V jednom zářijovém prosluněném dnu jsem se opětovně vypravil do Loštic, abych zjistil jaký je současný stav loštické cihelny na Výmolech ...


- Lesní Zátiší - Okolí Budišova nad Budišovkou je již od poloviny 19.století spojeno s těžbou pokrývačských břidlic. Hlubinných dolů a lomů tu fungovalo na 70. Navštivme tedy jedno místo spojené s těžbou břidlice s příznačným názvem Lesní Zátiší.


- Harrachov - V seriálu o úzkých kolejích tentokrát zavítáme do našich nejvyšších hor - Krkonoš. Zde na dohled od skokanských můstků v Harrachově se rozprostírá rozsáhlý dobývací prostor hlubinného rudného dolu. Areál dolu se nachází na levém břehu Mumlavy cca 1 km od známého Mumlavského vodopádu. Vlastní těžba byla zahájena v roce 1957 a trvala až do roku 1992 ...

- Františkovy Lázně - V dalším díle putování po úzkých kolejích zavítáme do západních Čech. V dnešní době svým provozním zaměřením jediná, dříve však patřící mezi početnou skupinu těchto drážek. Ano je řeč o přepravě rašeliny (slatiny) v lázeňském městě Františkovy Lázně ...

- Kašperské Hory - V roce 1982 nedaleko Kašperských Hor byl zahájen geologický průzkum zdejšího zlatonosného ložiska. Ten prováděl až do konce roku 1993 státní podnik Geoindustria Praha. Poté získala práva na průzkumové práce česko-kanadská těžení společnost TVX Bohemia důlní a.s. Ta zde setrvala až do roku 1998, kdy byl další průzkum firmě zakázán ...

- Loštice - Není tomu ještě tak dávno co v hliništi loštické cihelny byl slyšet klapot ocelových kol po křivolakých kolejničkách s vlaky naloženými cennou surovinou. Ano ještě v roce 2002 to byl každodenní pravidelný kolorit tohoto provozu. Bohužel pokrok se nedá zastavit a tak i zde došlo k nahrazení systému úzkorozchodné dráhy ...


Lesní dráha Stará Ves

8. ledna 2020 v 17:49 Úzkorozchodné dráhy
Další kroky po stopách lesních železnic v Jeseníkách nás zavanou k Rýmařovu, konkrétně do Staré Vsi. Zde od roku 1873 fungovala parní pila, která k dopravě dřeva z okolních lesů využívala lesní dráhu. Stavbě stabilní tratě předcházela existence dočasné sítě přenosných tratí z patentních hákových polí. Ta tu začala vznikat od roku 1892 v údolí Stříbrného a Žďárského potoka (pila Stará Ves), v údolí Ferdinandovského potoka (pila Bedřichov). Nové tratě umožnily zásobovat dvojici parních pil ve Staré Vsi a Bedřichově rychle, spolehlivě, s menšími provozními náklady a navzdory rozmarům počasí. Postupně tu vznikl systém přes 17 km dlouhý tvořený hlavními údolními a vedlejšími tratěmi, svážnicemi a přísunovými etážemi ke svážnicím. Na hlavních a vedlejších tratích dopravu vozíků obstarávaly koně, na etážích s vozy posunovali nakládající dělníci. Tratě byly pokládány na upravené zemní těleso bez štěrkového lože, což umožňovalo na zimu tratě rozebrat a uskladnit pro další provozní sezónu. Takto opuštěné trasy umožňovaly v zimě dopravu dřeva sáňkováním. Trať v Bedřichově fungovala jen do roku 1905 a dále již byla pila zásobována pouze po silnici. Rozdílná situace nastala na pile ve Staré Vsi, kde se pomalu přibližoval stav, kdy na současných lokalitách obsluhovaných lesní dráhou již byly těžební lokality takřka vyčerpány. Pro zásobování pily tak bylo potřeba hledat nové těžební plochy a s tím spojenou výstavbu nových tratí. Tehdy došlo k výstavbě nové hlavní tratě z údolí Stříbrného potoka do polesí Rabštýn. Trať nebyla již budována z přenosných kolejových polí, ale jako stabilní trať bez každoročního demontování. V části trasy bylo klasické štěrkové lože nahrazeno pokládkou velkých plochých kamenů pod pražce. Trať z údolí Stříbrného potoka obešla elektrárnu Annenská huť a kolem vodní nádrže pokračovala skrz ves Žďárský Potok. Po 300 metrech za posledními domy se oddělovala větev vedlejší tratě, která po překonání strmého svahu pomocí serpentiny a překročení silnice Rýmařov - Šumperk končila v údolí Žďárského potoka. Zde provoz skončil po roce 1950. Údolní trať, tzv. Rabštýnská větev" pokračovala přes Slatinný potok kolem chaty Čokoládka, aby se za silnicí Rýmařov - Šumperk rozdělila na dvě větve. Levá trasa stoupala takřka až pod samý vrchol Výhledy do nadmořské výšky 865, kde končila na malé mýtince. Pravá trasa za stálého stoupání pokračovala až k potoku, kde na ni navazovala soustava tří vzájemně na sebe navazujících svážnic s přísunovými etážemi. Tato tzv.Rabštýnská větev byla v provozu do roku 1948.


Po příjezdu do Žďárského Potoku nás jako první zaujme stavba vodní elektrárny Annenská huť s přilehlým vodním přivaděčem.
Naše kroky však povedou nejprve na někdejší parní pilu. Pila tu funguje dosud, jen je krapet modernizovaná.
Na dochované těleso hlavní tratě narazíme kousek za pilou na začátku údolí Stříbrného potoka.
Dnes zde vede málo využívaná lesní cesta.
Nad zástavbou Žďárského Potoka se objevují v tělese nejprve charakteristické dolíky po pražcích a následně i zachovalé řady pražců s hřeby.
.
.
.
Pár nálezů na tělese trati. Kolejová spojka a pražcové hřeby.
Chybějící přemostění potoka ve Žďárském Potoce.
Za potokem pokračuje dochovaný násep.
Průchod zástavbou Žďárského potoka je dnes v terénu neznatelný.
Za posledními domy Žďárského Potoka je v tělese vedena lesní cesta.
Oplocení přilehlého pozemku je zbudováno jak jinak než z kolejnic někdejší dráhy.
.
Občas lze narazit na nějaký ten artefakt lesní železnice. Jako v tomto případě na zapomenutou kolejovou spojku.
Nebo obnažený pražec.
Cesta a vlastně někdejší traťové těleso je místy silně podmáčeno.
.
V blízkosti tělesa se dá nalézt také několik původních kolejnic včetně kolejových spojek.
.
.
.
Podmáčený úsek opouštíme u chaty Čokoládka, kde trať křížila silnici Šumperk - Rýmařov. Zároveň tu také končí dochované těleso dráhy. Pokračování tzv. Rabštýnské větve setřela výstavba novodobé zpevněné lesní cesty.
Kousek za silnicí se nachází někdejší odbočení větve dráhy na Výhledy.
My se vydáme dále po pohodlné lesní cestě někdejší rabštýnské větve k jejímu konci, kde se nachází soustava svážnic.
Ty jsou v přilehlém svahu dosud velmi dobře patrné jako přímé strmě stoupající cesty.
Celkem tu lze nalézt soustavu tří vzájemně propojených svážnic s přilehlými etážemi přísunových tratí.
Celá soustava se dá v terénu celkem lehce vysledovat.
.
.

Foto: Michal Boček (3/2017)
Použitá literatura: Lesní dráhy v Jeseníkách (Zdeněk Melík, LOBL Olomouc)

Tratě

6. ledna 2020 v 18:14 Tratě
Rubrika věnovaná železniční síťi nejen na území České a Slovenské republiky. V okruhu zájmu tu jsou jak dráhy celostátní, regionální tak i rozsáhlé vlečkové systémy průmyslových závodů. Podstatnou část ze zde publikovaných reportů je věnována tratím se zastavenou osobní dopravou a tratím jinak existenčně ohrožených.

2018

- Kralovice - Mladotice (162) - V době, kdy se rozhoduje o další budoucnosti části někdejší celostátní dráhy Rakovník - Mladotice jsem uskutečnil návštěvu tratě samotné, abych si udělal představu o jejím součastném stavu. Následující řádky se budou týkat dlouhodobě vyloučeného úseku Kralovice - Mladotice ...

- Hrušovany - Hevlín - 10.11.2018 uspořádal Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě ve spolupráci se společností Railway Capital a.s. jízdu zvláštního vlaku do Hevlína. Cíl byl jasný - možnost projet si trať č.245 z Hrušovan nad Jevišovkou do Hevlína dokud to podmínky ještě umožňují ...

- Lomy Mořina - V roce 2018 si připomínáme výročí 50 let vlečky z Nučic, respektive Hořelic na Mořinu a 160 let Kladensko-Nučické dráhy. Při této příležitosti byly vypraveny zvláštní vlaky mezi Nučicemi a zpracovatelským závodem Lomů Mořina a to ve dvou dekádách ...

- Trutnov - Žacléř - 6.10.2018 se na jinak opuštěnou trať číslo 043 z Trutnova do Žacléře podíval zvláštní osobní vlak tvořený motorovým vozem M152.0604. Naskytla se tak jedinečná možnost svézt se do tohoto hornického města opět vlakem ...

- Bruntál - Malá Morávka - Letošní první jízdy osobních vlaků na takřka zapomenuté trati z Bruntálu do Malé Morávky se uskutečnily v samém závěru měsíce února. V rámci konání Olympijského festivalu v Karlově pod Pradědem sem bylo poslední únorovou sobotu vypraveno hned několik párů vlaků ...

2017

- (043) Trutnov - Žacléř - Dne 9.9.2017 se občanům Žacléře po letech naskytla opět možnost svézt se ze zdejší jinak opuštěné železniční stanice vlakem. Jízdy se uskutečnily u příležitosti konání Dnů evropského kulturního dědictví s upomínkou na oslavy 135. výročí zahájení provozu na zdejší trati ...2016

- vlečka Vítkovice - Nová huť: To co ještě nedávno bývalo každodenní záležitostí je dnes již pouhou minulostí. Tak lze ve zkratce popsat vývoj situace kolem přeprav tekutého železa z Vysokých pecí v Arcelor Mittal Ostrava a ocelárnou Vítkovice Steel ...

- Letohrad - Lichkov: FOTO návraty VII - Tentokrát jsem zalovil v šuplíku do let 2002 až 2007, kdy jsme se pomalu loučili s dieselovým provozem na trati č.024 z Letohradu do Lichkova a polského Miedzylesie, tedy do doby, kdy v nákladní dopravě ještě v plné síle vládly letohradské zamračené řady 751 ...

- Karlovy Vary - mají v celorepublikovém měřítku jedno nej. A tím je počet pozemních lanových drah, které se na území města nacházejí. Kromě dosud provozované dvojice k hotelu Imperiál a k rozhledně Diana tu najdeme i další dvě dráhy, kterým osud bohužel nepřál.

2015

- Jemnice, Jakartovice, švestková a doupovská dráha: V roce 2014 se na českých kolejích objevil nový železniční dopravce, vystupující pod názvem Railway Capital a.s. Spatřit vozidla pod taktovkou RC bylo možné celkem ve čtyřech lokalitách. V následující reportáži si je přiblížíme podrobněji ...

2014

- vlečka Kostelec n.H. - Mostkovice: Mattoni, už není! - známý slogan z televizní reklamy. Od roku 2012, kdy se po letech opět rozběhly přepravy minerálních vod po kolejích ze stáčírny v západočeské Kyselce do distribučního skladu na Moravě v Mostkovicích bezezbytku aplikovatelný i do každodenní praxe ...

- Kroměříž - Zborovice: 24.5.2014 se na Zborovičku vydal již tradiční zvláštní vlak tažený parní lokomotivou u příležitosti konání Dětského dne v obci Divoky u Zdounek. Trasu mezi Kroměříží a Zborovicemi absolvoval během dne celkem třikrát ...

- Opava východ - S.Heřmanice: "Hornobenešovská" (4/4) -závěrečná část putování po trati 314 z Opavy do Horního Benešova nám přiblíží poslední dva dny pravidelné osobní dopravy v režii ČD a.s. 6.4.2014 koleje "Jakartovičky" osiřely a nadále budou sloužit již jen nákladní dopravě ...

- Opava východ - S.Heřmanice: "Hornobenešovská" (3/4) - třetí část putování po trati 314 připomene prostřednictvím fotografií především poslední dva měsíce provozu zdejší osobní dopravy ...


- Opava východ - S.Heřmanice: "Hornobenešovská" (2/4) - druhá část putování po trati 314 nás tentokráte zavede mezi Svobodné Heřmanice a Jakartovice. Zdejší krajina láká na četné pozůstatky hornické činnosti po těžbě štípatelných břidlic ...

- Opava východ - S.Heřmanice: "Hornobenešovská" (1/4) - Plánované zastavení osobní dopravy na trati č.314 mezi Opavou a Jakartovicemi dalo podnět ke vzniku krátkého pojednání o této zajímavé dráze a jejím blízkém okolí. První část nás zavede na dnes již snesený úsek mezi Svobodné Heřmanice a Horní Benešov ...

- Lysá n.Lab. - Milovice: V letošním roce si připomínáme kulaté výročí provozu elektrických jednotek EM 475.1 dnešní řadx 451 ČD. Oslavy tohoto významného jubilea vyvrcholily 26.4. jízdami jednotek na provozním rameni Praha Mas.nádraží - Lýsá n.Lab. - Milovice ...

- D.Lipka - Hanušovice: Pod názvem "Snežnický motoráček" se dne 29.3.2014 uskutečnil již druhý ročník jízd. zvl.vlaků na podjesenických tratích v okolí Králík. Po celý den brázdila zdejší koleje souprava dnes již legendárních motorových vozů M262.1 z majetku KŽC ...

- Olomouc - Nezamyslice: Malokterá elektrifikovaná trať na území ČR prodělala v posledních deseti letech tak bouřlivý vývoj ve výčtu typů nasazených hnacích vozidel jako trať 301 spojující hanáckou metropoli Olomouc se 40 km vzdálenými Nezamyslicemi. Pojďme se na ni podívat trochu blíže ...

2013

- M.Budějovice - Jemnice: Barchan - jedna z nejstarších historických slavností v Čechách a na Moravě. První písemná zmínka o ní je datována již v roce 1713 ! Akce, která do Jemnice každoročně přiláká velké množství návštěvníků. Podobně jako v letech minulých, tak i letos vyrazily u příležitosti jejího konání zvláštní vlaky ...

- Čejč - Ždánice: Čas neúprosně kvapí a od poslední jízdy vlaku do Uhřic u Kyjova uběhly již více jak dva roky. Tehdy sem v rámci okružní jízdy po ohrožených tratích jižní Moravy zavítal motorový vůz M286.1032. S postupujícím časem začíná vyvstávat fakt, že se zřejmě jednalo o skutečně poslední veřejnou jízdu, která se na torzu ždánické trati uskutečnila ...

- Kroměříž - Zborovice: Malebná lokálka linoucí se na samém okraji Hané v podhůří Chřibských vrchů a Litenčické pahorkatiny sledující tok říčky Kotojedky. Již více jak 130 let spojuje Zborovice s Kroměříží ocelový pás železné dráhy ...

2012

- Vsetín - V.Karlovice: tradiční Karlovská pouť ve Velkých Karlovicích bývá již tradičně spojena s jízdami historických vlaků na zdejší trati. Ani letošní rok nebyl vyjímkou, ovšem namísto parní lokomotivy v jejich čele stanula netlumená "Berta" 749.259-8 ...

- Ostrava - V.Meziříčí: FOTO návraty VI - v dalším pokračování návratů se přeneseme do deštivého zářijového dne roku 2005 pod samotné vrcholky beskydských hor. Toho dne vyrazil na svoji cestu z Ostravy do Val.Meziříčí zvláštní vlak vedený legendární lokomotivou T4999.0002 "Kyklop" ...

- D.Bousov - Kopidlno: Na přelomu července a srpna zavítal na tratě Českého ráje nezvyklý host. Byl jím někdejší olomoucký motorový vůz 851.026-5 přezdívaný Krokodýl, který dnes náleží společnosti AŽD Praha s.r.o. Během svého pobytu zavítal také na čerstvě opuštěnou trať z Dolního Bousova do Kopidlna ...

- M.Třebová - V.Opatovice, Chornice - Dzbel: Datum 19.05.2012 se zapíše do historie tratí v okolí Chornic jako den, kdy zdejším tratím alespoň na malou chvilku vládly motorové vozy někdejší řady M286.0 a M286.1 Toho dne se vydal z Brna vlak pro fotografy s cílem projet úseky tratí v okolí Chornic, na nichž byla s příchodem GVD 2011/2012 zastavena pravidelná odobní doprava ...
- M.Třebová - V.Opatovice, Chornice - Dzbel: První březnový víkend roku 2012 byl ve znamení krátkého oživení dopravy, na jinak tařka nepojížděných tratí v okolí Chornic. Klub železničních cestovatelů uspořádal ve dnech 3.a 4.3.2012 jízdu zvláštního vlaku vedeného motorovým vozem M262.1168 u příležitosti konání Výroční členské schůze KŽC v Jevíčku ...

2011

- M.Třebová - V.Opatovice, Chornice - Dzbel: Dne 10.12.2011 zmizel z železničních map osobní dopravy uzel Chornice nalézající se na pomezí Čech a Moravy. Díky optimalizaci dopravní obslužnosti v Pardubickém kraji byla zdejší vlaková železniční doprava nahrazena autobusy ...

- Brno - Jihlava: FOTO návraty IV - Po delší době se opět vracím prostřednictvím FOTO návratů do nedávné historie. Tentokráte jsem ze šuplíku vybral několik fotografií z přelomu let 2003/2004 zachycující velmi rozmanitý provoz na trati č.240 Brno - Jihlava s důrazem na poslední mechanická návěstidla na této trati ...

- Plešivec - Muráň: Dne 30.04.2011 vyjely na 41 kilometrů dlouhou trať ŽSR č.165 Plešivec - Muráň poslední vlaky osobní dopravy. Děje se tomu tak po téměř 118 letech provozu. Ortel o zastavení osobní dopravy vzešel z ozdravného programu revitalizace železniční společnosti ...

- Dívčice - Netolice: 26.02.2011 jsme se rozloučily s osobní dopravou na trati č.193 z Dívčic do Netolic. Ukončení osobní dopravy na této trati završilo plánované omezování dopravy na pětici vytipovaných tratí pro GVD 2010/2011 ...

- Heřmanův Městec - Chrudim m.: 11.12.2010 jsme se rozloučily s osobní dopravou na trati č.017 Chrudim město - Heřmanův Městec. Děje se tak po téměř 111 letech nepřetržitého provozu. Trať je jednou z kolekce pěti tratí jež se v minulém roce dostaly na červený seznam tratí se zastavenou dopravou ...

- Velká Kraš - Vidnava: 11.12.2010 se uzavřela významná kapitola historie tratě č.296 z Velké Kraše do Vidnavy. Po 113 letech tu skončila pravidelná osobní doprava. Přijměte pozvání k malé procházce po této krátké, ale jistě zajímavé trati ležící v podhůří Rychlebských hor...

2010

- Broumov - Otovice z., Trutnov - Žacléř: ve dnech 20. a 27.11.2010 proběhla na dvou východočeských tratích se zastavenou osobní dopravou jízda zvl.osobního vlaku vedeného dvojicí motorových vozů M131.1. Hlavním iniciátorem a organizátorem jízdy se stal internetový portál ŽelPage ...

- Čelákovice - Mochov: Tak trochu v tichosti již podruhé v krátké době jsme svědky ukončení osobní dopravy na čtyřkilometrové lokálce z Čelákovic do Mochova ukryté v jízdním řádu pod číslem 233. Podívejme se blíže co tomu předcházelo a nakoukněne prostřednictvím fotografií do posledních dnů provozu...

- Čejč - Ždánice, Nemotice - Koryčany: 3x s Krokodýlem (2.část dokončení) - Neuplynulo ani čtrnáct dní od jízdy s Krokodýlem M286.1032 do Malé Morávky a scénář se opakuje v podobném duchu. Tentokrát jsou otisky kol zanechány nejen na existenčně ohrožené trati č.256 Čejč - Ždánice, ale třeba i na spojovací koleji 90S u Mutěnic ...

- Bruntál - Malá Morávka: 3x s Krokodýlem (1.část) - hned 2x během jednoho víkendu zavítal motorový vůz M286.1032 brněnského spolku Hrbatá Máňa na provozně opuštěnou jesenickou trať z Bruntálu do Malé Morávky. Akce pořádaná pro železniční fotografy a příznivce se těšila velkému zájmu ...

- Litovel - Mladeč: 26.září 2010 byl poslední den sezónní osobní dopravy na trati z Litovle předměstí do Mladče. Ta je zde provozována již čtvrtým rokem vždy o víkendech od června do konce září. Neobjednání osobní dopravy má spojitost se zahájenou rekonstrukcí Mladečských jeskyní. Zda se po jejich znovuotevření vlaky do Mladče znovu rozjedou je však otázkou ...

- Protivec - Bochov: neuplynulo ani čtrnáct dní a opětovně se naskytla možnost svézt se vlakem do západočeského Bochova. Společnost JHMD a.s. uspořádala 30.09.2010 jizdu motorových vozů z Kadaně do Jindřichova Hradce pro širokou veřejnost, během níž vlak zavítal také na bochovskou trať ...

- Protivec - Bochov: Ačkoliv od ukončení osobní dopravy uběhlo již úctyhodných čtrnáct roků, naskýtá se i dnes možnost svézt se po šestnácti kilometrové lokálce do Bochova některým ze zvláštních vlaků. Jedna z takových příležitostí se naskytla 18.9.2010 ...

- Hrušovany - Hevlín: 30.06.2010 byla z rozhodnutí kraje zastavena osobní doprava na sedm kilometrů dlouhé trati spojující Hrušovany n.Jev. s Hevlínem. Děje se tak po téměř 140 letech, kdy byla na této trati zahájena pravidelná osobní doprava. Prostřednictvím fotografií se podíváme v první části na poslední měsíce provozu "osobky", ve druhé pak na smutný 30.červen 2010 ...

- Prostějov - Senice n.H.- Olomouc: V sobotu 19.6. vyrazil po tratích Hané zvláštní parní vlak tažený olomouckým Kremákem 534.0432 v rámci akce "Vlakem za drakem a Parním vlakem s Agelem" ...


- Vrútky a okolí: Ve dnech 28.-30.5.2010 se v prostorách RD Vrútky konala tradiční akce u příležitosti Mezinárodního dne dětí pod názvem Železnica pre deti. Nosným programem této akce je výstava historické, ale i soudobé kolejové techniky včetně hvězdicových jízd zvláštních vlaků v okolí Vrútek ...


- Horní Lideč - Bylnice: V rámci zahájení nové turistické sezóny na hradě Brumov byla uspořádána jízda zvláštního parního vlaku v trase Rožnov p.Rad. - Val.Meziříčí - H.Lideč - Bylnice a zpět. V čele vlaku stanul valmezský Matěj 433.002, na postrku pomáhal Pielstick T466.0007 ...

- Olomouc - Senice n.H./Uničov: Propagační jízdy společnosti Student Agency v rámci projektu RegioJet se po týdenním pobytu na Kozí dráze a trati Ústí n.Lab.-Litvínov přesunuly na Moravu, konkrétně na Moravu. Žluté jednotky Desiro okusily během prezentačních jízd tratě na Senici na Hané a Uničov ...

- Děčín - Telnice: RegioJet společnosti Student Agency dává o sobě vědět. Ve dnech 24.-25.4. a 1.-2.5. proběhly první prezentační jízdy pro veřejnost a sice na trati č.132 Děčín - Oldřichov u Duchcova. Trať bez pravidelné osobní dopravy hostily při těchto jízdách motorové jednotky Desiro Classik ...

- D.Bousov - Kopidlno: Píše se 13.3.2010 a na části tratě č.063 Bakov n.Jiz. - Kopidlno končí pravidelná osobní doprava. Konkrétně se jedná o úsek Dolní Bousov - Kopidlno. Děje se tak po téměř 128 letech provozu. Je to jen další krok v postupném utlumování dopravy na této trati ...

- Nezamyslice - Olomouc: Ačkoliv turnusové nasazení olomouckých Bobin řady 141 skončilo s platností starého GVD, je možné zastihnout tyto letité stroje v rámci náhrad za neschopná vozidla i nadále. Jedna z možností se naskytla dne 18.2.2010 ...