Putování za břidlicí (2)

2. may 2018 at 22:57

díl druhý: Velká Střelná

Naše druhé putování za břidlicí nás zavede do samého srdce vojenského výcvikového prostoru Libavá. Na dohled od "Pozorovatelny", u vojenské střelnice, se nachází jedno z největších těžených ložisek břidlic na Moravě. Jižně od bývalé obce Velká Střelná na tzv. Olomouckém kopci, což je protáhlý severojižní hřbet centrální části Oderských vrchů, se rozprostírají rozsáhlé odvaly a dobývky náležící k soustavě šachet hlubinného dolu, tzv. Jánského dolu.
Zdejší ložisko patří k největším v celé střední Evropě. Mocnost tu dle průzkumů z roku 1947 dosahuje až 100 metrů. Těžba na této lokalitě je popisována již v 16.stol., intenzivněji pak po roce 1832. Zdejší klimatické podmínky mající za důsledek dlouhé a tuhé zimní období značně omezující povrchovou těžbu, vedly v roce 1889 k započetí dobývání také hlubinným způsobem. Ve zdejších dolech pracovalo tehdy až 500 horníků. Od 1.světové války do roku 1932 byla těžba zastavena. O její obnovu se zasadila firma J.Říhák z Olomouce. Ta zde zaměstnávala na 150 pracovníků. Během 2.sv.války se důlního závodu ujala německá firma Heinz, Tatzel und Co., pod níž tu pracovalo na 200 válečných zajatců. Po válce přešly doly do národního správcovství. Ukončení těžby na Olomouckém kopci v roce 1947 mělo spojitost se zřízením vojenského prostoru.
Velké zásoby nevytěžené suroviny vedly v roce 1992 k pokusu o obnovení těžby. O tu se pokusila firma Moravské břidlicové doly a.s. z Lipníku nad Bečvou. V letech 1992 - 1994, zde bylo za více než 70 mil.Kč vyraženo nové důlní dílo moderní technologií, pojmenované po Janu Maximiliánu Říhákovi důl Jan. Průzkumná velkoprofilová štola ražená z údolí Střelenského potoka sice dosáhla ložiska, ale s těžbou se již nezapočalo. Horší geologické podmínky značně prodražující ražbu nových chodeb a střety se zájmy armády vedly v roce 1994 k zastavení těžby a opuštění lokality.
Vojenský prostor je také jedním z důvodů, proč lokalita není veřejnosti přístupná a to ani při každoroční cykloturistické akci Bílý Kámen.

.
Pozůstatkem těžby břidlice u Velké Střelné jsou rozsáhlé haldy jen pozvolna zarůstající vegetací
.
Narazit tu lze na zbytky provozních a technologických budov
V celém prostoru se dosud dochovalo hned několik důlních jám náležících k hlubinné těžbě
Ústí výdušné jámy č.4 hluboké 190 metrů
Výdušná jáma č.4
Pozůstatky zařícené těžní jámy
.
.
Na okraji odvalu ční ocelová těžní věž Jánského dolu, dnes coby zdroj pitné vody pro město Libavá
.
.
.
.
.
.
Jasným důkazem o rozsahu těžby na Olomouckém kopci je mohutný odval nad údolím Střelenského potoka
Část z něj již byla odtěžena
Novodobý pokus o těžbu břidlice představuje moderně ražená průzkumná štola z údolí Střelenského potoka
.
Trafostanice a montovaný objekt sloužící po dobu výstavby dolu jako provozní zázemí
Současný stav průzkumné štoly ražené v letech 1992 - 1994


Zdroje a použitá literatura:

 

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama